Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

– Gode scenekunstprosjekter forankret i regionene

Kulturrådet har fordelt 29,3 millioner kroner til 65 danse- og teaterproduksjoner. God geografisk og tematisk spredning preger årets første tildelingsrunde til det frie scenekunstfeltet.

- Årets første tildelinger til fri scenekunst – dans og teater dekker et bredt spekter av uttrykksformer og temaer og er forankret i forskjellige geografiske områder, sier scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen.

Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans har behandlet henholdsvis 164 og 95 søknader. Det ble delt ut 16 millioner kroner til 40 teaterprosjekter og 13,3 millioner kroner til 25 danseprosjekter.

UNGDOMSKULTUR OG POSTFAKTA-SAMFUNNET

Scenekunstnere som søker arenaer med en samlende funksjon i nærmiljøet som grendehus og samfunnshus, har gjort seg bemerket. En rekke prosjekter tar for seg tema som ungdom og psykisk helse, ensomhet, transhumanisme/kroppen og flyktningeproblematikk, mens andre inviterer publikum inn i abstrakte univers. Ikke minst merker fagutvalgene at scenekunstnere er opptatte av postfakta-samfunnet: sannhet, løgn og demokrati i kjølvannet av valget i USA.

Jørgen Knudsen er scenekunstkonsulent i Kulturrådet.

Scenekunstkonsulenten forteller om noen av søknadene som utvalgene spesielt har merket seg i denne søknadsrunden.

- Ymist ved Erlend Samnøen og Morten Espeland har fått støtte til å fortsette sitt arbeid med gammelnorske tekster, denne gang med Draumkvedet og med en nyskrevet "tilleggsvisjonsdiktning" av Eirik Fauske. Ymist vil bruke grendehus som forestillingsarena og dermed nå ut til mindre steder enn der voksenforestillinger vanligvis vises.

Knudsen forteller også at det er sjelden Kulturrådet får en søknad om en forestilling vinklet fra en scenografs perspektiv. Det er imidlertid tilfellet ved Marie & Fredrik II: Fru Inger til Østeraat av Fredrik Floen og Marie Bakken. Det legges vekt på tablålignende scener uten vendepunkter, løsrevet fra Ibsens narrativ, men med grep henspiller på kulturen for historiske spel i Otta og Nord-Gudbrandsdalen. Prosjektet er en oppfølger til deres forrige prosjekt på Otta, Kongsemnerne. Den planlagte forestillingen er full av referanser til teatrets konvensjoner og tilhørighet til regionen og skal vises på Otta Kulturhus.

Tematisk trekker Knudsen spesielt frem Somatøs Samling av koreograf Ingeleiv Berstad og danser Pernille Holden som særlig pirrende. De vil ta for seg forestillinger om framtidens kropp og spør seg videre hva som skjer med dansen, når menneskekroppen endres radikalt. Prosjektet er inspirert av transhumanisme og de mange forsøkene på å modifisere og forbedre kroppen. Berstad og Holden vil undersøke hvordan de kan skape en følelse av noe ulovlig, på kanten av medisinsk lovgivning.

Innenfor begge ordningene er det bevilget støtte til omfattende prosjekter med tilsvarende høye søknadsbeløp, for eksempel får Grusomhetens teater i samarbeid med legendariske The Living Theatre 900 0000 kroner til produksjonen Venus + Mars. Og koreograf Lise Nordal i samarbeid med komponist Kjell Samkopf får 1,2 millioner kr til sin forestilling V - et verk for 5 dansere og 3 slagverkere. Statsteateret viderefører sin ti-delte forestillingsserie om norgeshistorien, og vil i den neste produksjonen ta for seg Norge på 1980-tallet. De er tildelt 850 000 kroner i denne tildelingsrunden.

FLERÅRIG TILSKUDD TIL HENRIETTE PEDERSEN

Faglig utvalg for dans har bevilget Henriette Pedersen 1,2 millioner kroner til hver av de to produksjonene Peer/Bitch (2018) og Almost Nothing (2017). Pedersen er en koreograf som arbeider i skjæringspunktet mellom dans, teater og billedkunst. I sitt kunstneriske arbeid utfordrer Pedersen normativitet og konvensjon, særlig i relasjon til kjønn og seksualitet. Hun gjør ofte bruk av humor og sanselige virkemidler i et frodig og burlesk uttrykk der utøveren står sentralt.

Disse prosjektene kjennetegnes av en tydelig videreutvikling av sentrale trekk ved Pedersens kunstnerskap. Samtidig viser søknadene en særlig kunstnerisk vilje til å ta nye grep og utfordre, både tematisk og formmessig.

FOKUS PÅ USA, SANNHET OG TRUMP

Espen Klouman Høiner med prosjektet We The People (260 000 kroner) er en av flere scenekunstnere som vil undersøke makt og demokrati. Høiners ambisjon er å se det store politiske bildet og nyliberalismens frammarsj i sammenheng med konsekvensene for den vanlige borgeren. Han søker et uttrykk som balanserer mellom fiksjon og virkelighet gjennom bruken av visuelle og scenografiske virkemidler.

Gjennom en radikal bearbeidelse av Antigone vil Ann Liv Young følge utviklingen i president Trumps politikk. Young legger vekt på Bertolt Brechts lesing av den greske tragedien hvor handlingen ble flyttet til 2. verdenskrig. På denne måten skaper Young en forbindelse til teaterhistorien. Young samarbeider igjen med de norske utøverne Daniel Klingen Borg og Veronica Bruce. Prosjektet er tildelt 620 000 kroner.

UTFORSKENDE OG INKLUDERENDE PROSJEKTER FOR ET UNGT PUBLIKUM

Scenekunstprosjekter rettet mot unge publikum markerer seg også. Landskapet av uttrykksformer, tema og tilnærminger er under stadig utvidelse, noe som skaper større kunstnerisk variasjon i scenekunsttilbudet for de unge. Tigerstadsteaterets prosjekt Tigerstads Kids skiller seg ut. Prosjektet er en interaktiv oppdagelsesreise i Oslos mangfold som vises i Oslo Rådhus.

De erfarne figurteaterkunstnere i Wakka Wakka ved Kirjan Waage er innvilget støtte til Animals are everywhere, figurteater om den geologiske epoken antropocen, en betegnelse for tiden vi lever i nå.

Haflidi Arnar Haflidason fra Bergen vil med historien om Krokodilletyven skape en fortelling inspirert av tyveriet i Akvariet i Bergen våren 2008, men snur handling til å dreie seg om en liten gutts mot og ensomhet. Krokodilletyven vil handler om å gjøre noe galt når man egentlig bare vil ha en venn.

Anne Katrine Fallmyr får tilskudd til Babysymfonien, en forestilling som vil legge vekt på en interaktiv scenografi som responderer både med lys og lyd. Danserne opptrer som bevegelseskunstnere i samhandling og manipulasjon mellom kostymer og objekter.

Se alle tildelingene til Fri scenekunst - dans

Se alle tildelingene til Fri scenekunst - teater