Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Merete Klingen (t.v.) og Juni Dahr mottok Rolf Gammlengs pris til utøvende kunstere 14. desember.

Gammlengprisen til Juni Dahr og Merete Klingen

Rolf Gammlengs pris til utøvende kunstnere ble delt ut på Hotel Continental i Oslo 14. desember.

Kulturfondet Fond for utøvende kunstnere er 60 år i år. Den 14. desember 1956 vedtok Stortinget loven som ga grunnlaget for fondets drift, etter sterk innsats fra Musikerforbundets Rolf Gammleng. Jubileet ble markert på Hotel Continental på selve bursdagen, onsdag 14. desember 2016. I anledning jubileet har fondet gjennomført flere markeringer, utdelingen av Rolf Gammlengs pris til utøvende kunstnere er den store finalen for feiringen. Det deles ut 12 priser, til sammen kr. 675 000.

Fondet støtter profesjonelle musikere, sangere, dansere, skuespillere som driver frilansvirksomhet. Fondet bevilger ca 32 millioner kroner til disse hvert år, etter søknad – som behandles 7 ganger i året. Fondet er «raske og nære» - de er til for utøverne, som loven har bestemt at de skal være.

Forslag til priskandidater er levert fondet av utøverorgansisasjoner og fonogramprodusenter i Norge, hvorpå fondets styre tar den endelige beslutningen om hvem som skal bli årets prisvinnere.

Veteranpris til Juni Dahr

Som skuespiller har Juni Dahr gestaltet sterke kvinneskikkelser som Jeanne d’Arc og Ibsens kvinner i egenskapte forestillinger. Juni Dahr har laget særpregete forestillinger og har turnert i hele Norge med disse. Men hun har også vært en av pionerene i internasjonalt scenekunst-arbeid, med gjestespill til festivaler og scener verden rundt. Hun opprettet Stiftelsen Visjoner Teater i 1988, etter en lang karriere som ansatt ved institusjonsteatrene. Og visjoner i sin kunst har hun hatt og har. Visjoner Teater har gjennom årene gitt arbeid til en rekke skuespillere og musikere, de har høstet lovord og priser for sine forestillinger. Deres forestilling Hedda Gabler på Sæterhytten på Bygdøy har de senere årene vunnet priser på internasjonale festivaler, senest i sommer i Portugal.

Dahr har gjennom alle år gått sine egne kunstneriske veier og skapt forestillinger som har gledet et stort publikum.

Merete Klingen – en av stayerne i norsk teater

Merete Klingen er en av stayerne i norsk teater, dypt rotfestet i sitt meningsfulle teaterarbeid, i sterkt samspill med et stort, og ofte ungt, publikum. Mange unge har arbeidet med Merete og Per Spildra Borg i Stella Polaris og fått nyttige erfaringer med seg videre i livet. Merete Klingen har som ingen andre i norsk teaterliv brukt det rituelle opptoget som sin form og for mange er et møte med Stella Polaris et møte med fortid og nåtid, med noe dypt menneskelig og gjenkjennbart gjennom en slags urnatur som er rotfestet i  medmenneskelighet.

Hun er en av grunnleggerne av Stella Polaris som ble etablert i 1985. De formidler nasjonal og internasjonal kultur, med røtter i tidligere tiders myter og ritualer, gjennom gjøglerier og historiefortelling. Stella Polaris tar oss tilbake til oldtidens feiringer og tidlige ritualer fra menneskenes liv og en verden full av gjøglere, trubadurer og fakirer. Vår prisvinner har høstet av dette universet som ingen andre i norsk teater. Stella Polaris ønsker å bringe tilbake minnene fra vår felles fortid, og utløse vår lengsel etter noe større enn livet, og de har siden starten turnert i inn og utland med store og små forestillinger. 

GRUNNLEGGER: Prisvinner Merete Klingen og Per Spildra Borg er grunnleggerne av Stella Polaris. (Foto: Inger Karin Zettergren)

 

Årets prisvinnere

Veteranpriser: 

Åse Kleveland – musikk

Marte Sæther – dans

Juni Dahr – teater

Klassisk musikk: Det Norske Kammerorkester

Åpen Klasse: Frode Fjellheim

Jazz/Blues: Vidar Busk

Viser : Ola Bremnes

Rap/hiphop: Karpe Diem

Studiomusikere: Kaja Fjellberg Pettersen

Nikolai Hængsle Eilertsen

Dans: Guro Nagelhus Schia

Teater: Merete Klingen