Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Fortsetter moderniseringen av åndsverkloven

Nytt lovforslag om generell avtalelisens skal gjøre det enklere å avtale bruk av åndsverk.

Etter at loven har blitt oppdatert med tiltak mot opphavsrettsbrudd på internett og nye vernetidsbestemmelser, legger regjeringen frem et nytt lovforslag som blant annet inneholder en bestemmelse om generell avtalelisens. Forslaget ble godkjent i statsråd 20. mars og skal behandles i Stortinget i løpet av våren.

Generell avtalelisens som er en forenklet måte å klarere bruk av åndsverk på. Der det er upraktisk eller umulig å inngå avtale med den enkelte rettighetshaver, fastsetter loven at det kan inngås avtale med en organisasjon som er godkjent av Kulturdepartementet - som foreksmpel Norwaco, der Norsk Skuespillerforbund er medlem.

Tilgjengelighet for samfunnet, betaling til kunstnere

- Opphavsretten er avgjørende for at både de som investerer i og de som utvikler åndsverk  sikres økonomisk utbytte av sin kreative virksomhet.  For å bidra til utviklingen av kreative næringer er derfor sterk beskyttelse av opphavsretten et klart premiss for regjeringens politikk, sier kulturminister Thorhild Widvey. 
 
Åndsverkloven skal sikre inntekter til kunstnere og opphavsmenn, og er en av våre viktigste kulturlover, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Departementet understreker at Åndsverkloven samtidig skal sørge for at det som skapes er tilgjengelig for samfunnet, og at det å balansere rettighetshavernes interesser mot brukernes derfor er en viktig oppgave for loven. 

Nye muligheter

I Danmark, som vedtok en tilsvarende ordning for ett år siden, er det allerede godkjent 23 nye bruksområder. Det handler om alt fra bruk av lyd og bilder i elektroniske eksamensoppgaver, i biblioteker, digital kopiering i næringslivet og ikke minst bruk av digitale interaktive tjenester knyttet til film og tv.

Forenklet klarering er i tråd med EUs planer om et nytt digitalt forbrukermarked, og vil også være et tema i det videre arbeidet med en ny åndsverklov i Norge. I løpet av våren vil departementet gjennom blant annet et innspillseminar invitere til dialog med alle interessegrupper om dette arbeidet.
 
- Både for musikkindustrien, norsk filmbransje og andre kulturnæringer gir generell avtalelisens nye muligheter innovativ produkt- og tjenesteutvikling, sier kulturministeren.
 

Etterlengtet

-Dette er etterlengtet lovforslaget som styrker det kollektive klareringssystemet. Det letter tilgang til litteratur og audiovisuelle produksjoner og sikrer inntekter til opphavsmennene, sier advokat og  generalsekretær i Norsk Skuespillerforbund i en kommentar til nyheten. 

 

Du kan lese hele lovforslaget her:

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop.-69-l-2014-2015/id2401119/