Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Skuespillerne Line Heie Hallem og Tor Ivar Hagen, begge fra Trøndelag, er ansatt i Skuespiller- og danseralliansen.

Fire nye ansatte i Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen har ansatt to dansere og to skuespillere etter søknadsrunden i vår.

Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer.
– I år har vi hatt søkerrekord med 105 søkere på 4 stillinger. Mange dansere og skuespillere ønsker kontinuitet i yrket, noe Skuespiller- og danseralliansen kan gi frilans kunstnere, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Ekstremversjon av arbeidsmarkedet

Innenfor scenekunst-, tv- og filmområdet er kortvarige midlertidige ansettelser hovedregelen. Det er ikke uvanlig å bli engasjert for noen få timer én dag, eller å ha kontrakter med oppdelte kortere arbeidsperioder. I et slikt arbeidsliv er det behov for en ordning som sikrer kontinuitet for kunstnerne mellom engasjementer både faglig og arbeidsmiljømessig. 
– Å arbeide som frilans danser og skuespiller innebærer å leve i en ekstremversjon av arbeidsmarkedet. Ansettelsen i Alliansen skal bidra til at frilans kunstnere kan utvikle sine karrierer i periodene mellom kunstneriske engasjementer og slik bygge bærekraftige kunstnerkarrierer, forklarer Johannessen. Hun understreker at kunstnerne likevel må arbeide mye hos andre arbeidsgivere for å opprettholde ansettelsen i Alliansen

Anbefalt videreført og utvidet

Utredningen om kunstnerøkonomi "Kunstens autonomi, kunstens økonomi" som kom i januar i år, foreslår at Skuespiller- og danseralliansen videreføres etter 2015 og utvides fra 2016. Alliansen evalueres nå av Kulturdepartementet.

-Prøveprosjektet som vi har drevet i redusert omfang siden høsten 2012 har vært vellykket. Vi har bred støtte for Skuespiller- og danseralliansen blant partiene på Stortinget. Skuespiller- og danseralliansen er en hensiktsmessig ordning i kunstner- og kulturpolitikken, sier Tone Øvrebø Johannessen.

De nye kunstnerne

Kunstnerne som ansettes er skuespillerne Line Heie Hallem og Tor Ivar Hagen, samt danserne Silje Onstad Hålien og Loan Thanh Ha.
Alle fire har arbeidet mye hos arbeids- og oppdragsgivere innen teatre og i det frie sceniske kunstfeltet.

Samlet sett arbeider kunstnerne i Alliansen i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i den kulturelle skolesekken, i spillefilmer, tv-dramaserier og radioteater m.v. Forestillingene de medvirker i blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Kunstnerne bidrar til økt verdiskapning og kjennskap til norsk kulturliv internasjonalt.

 

Om Skuespiller- og danseralliansen:

Skuespiller- og danseralliansen  ble stiftet 28. juni 2012 og eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening. Alliansen er støttet av Kulturdepartementet som et prøveprosjekt i redusert omfang ut 2015. Alliansen arbeider for å bli varig fra 2016. Skuespiller- og danseralliansen har finansiering fra Kulturdepartementet over kap. 324 scenekunst, post 78.

Alliansen har utvidet fra 20 til 27 kunstnere i prøveperioden.
Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a er at man må ha arbeidet som danser eller skuespiller i tilstrekkelig grad de senere årene.

Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementer.

Kunstnerne deltar på kurs, mentoringprogram og andre kompetanseutviklende tilbud, og kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere.

I Sverige har Dansalliansen, Teateralliansen og Musikalliansen eksistert i mange år og i 2015 utvider de med nær 30 frilans kunstnere hver. Totalt vil nærmere 400 kunstnere være ansatt i disse ved utløpet av 2015.

Les mer på www.skuda.no