Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Hauk Heyerdahl (forbundsleder), Morten Lange (NorDubb), Eirik Djønne (generalsekretær NSF) og Robert Johnsen (NorDubb) var glade for å komme i havn med en avtale for dubbingarbeid.

Endelig dubbingavtale!

–Vi er stolte av at vi har klart å komme fram til en avtale som vi tror og håper er bra for begge parter, sier daglig leder i NorDubb, Robert Johnsen, og forbundsleder i NSF, Hauk Heyerdahl.

Etter én boikott og ett år med forhandlingsaktivitet kunne Norsk Skuespillerforbund og produsenten NorDubb Studios AS endelig signere en bransjeavtale for dubbingarbeid. Forhandlingsresultatet ble sendt på uravstemning og godkjent av dubberne i Norsk Skuespillerforbund med 90 prosent av stemmene.

Ett år med forhandlinger

Dubbingbransjen er uten noen felles tariffavtale, noe som har ført til et presset marked for både dubbere og produsenter. For skuespillernes del har lønnsnivået stått mer eller mindre på stedet hvil siden 90-tallet.  Da to betydelige studioer i mars 2013 varslet at de ville sette ned betalingen fra kr 750 til kr 650 per studiotime, innledet Norsk Skuespillerforbund og uorganiserte dubbere en boikott med krav om å innlede forhandlinger og stanse lønnsreduksjonen. (Les mer her.) Boikotten kunne avblåses etter bare fire dager, da fire av landets største dubbingprodusenter, NorDubb; SDI Media; Dubberman og KM Studios, ble enige om å innlede forhandlinger med skuespillerforbundet. Fellesforhandlingene ble brutt i desember, men to av produsentene har senere vært villige til å forhandle enkeltvis.

Ny betalingsmodell

–Vi har hatt en felles forståelse av at det bør være ryddige forhold i bransjen, for å unngå at useriøse aktører undergraver både skuespillerne og oss produsenter, sier Johnsen.

Avtalen som nå er framforhandlet, innebærer overgang til nytt system med to ulike betalingsmodeller: Dubbing av produksjoner som skal vises på kino betales med en ordinær timesats på kr 1050, som er en økning på kr 50 fra tidligere. For andre dubbingoppdrag innføres en replikkbetalingsmodell. Denne gir en fast timebetaling i bunn, samt et påslag for antall innleste replikker i timen. En replikk lønnes med kr 4.15, grunnbetaling per time er 375.

Økt effektivitet gir økt lønn

– Vi er klar over at replikkbetalingsmodellen kan fremstå som komplisert enn timebetaling, men denne løsningen sikrer at økt effektivitet hos skuespilleren øker skuespillerens lønn, ikke bare produsentens overskudd, forklarer Heyerdahl.

En dubber som leser inn 95 replikker per time vil samlet få utbetalt kr 769 per time. Ved 80 replikker vil samlet betaling for en times arbeid være kr 707, osv. Forbundet har innhentet tall som viser gjennomsnittelig antall innleste replikker per time, og mener erfarne dubbere vil ha mye å tjene på den nye avtalen. Det er i tillegg lagt inn minimumssatser for å sikre en gitt betaling for uerfarne dubbere. For oppmøter med varighet under en time betales minimum kr 750.

Grunnlag for videre arbeid

Norsk Skuespillerforbund vil nå tilby andre dubbingprodusenter å inngå avtale på vilkår som er minst like gode for dubberne.
–Vi vil oppfordre våre medlemmer til ikke å akseptere dårligere betalingsvilkår andre steder. Med den formidable oppslutningen rundt boikotten i fjor, regner jeg heller ikke med at dette vil skje, sier forbundslederen.

Avtalen trer i kraft 1. september 2014.

Les hele avtalen her.

FAQs - spørsmål og svar knyttet til ny dubbingavtale 

 

For spørsmål, kontakt:

Hauk Heyerdahl, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund: +47 95 96 60 02

Eirik Djønne, advokat og generalsekretær i Norsk Skuespillerforbund: +47 90 77 45 21

Robert Johnsen, daglig leder NorDubb studios AS: + 47 97 78 52 15