Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Cici Henriksen tildelt Frilansprisen 2014

Norsk Skuespillersenter hedrer årlig en frilansskuespiller med Frilansprisen.

Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for faglig utvikling innen scenekunst. Målet er å nå skuespillere over hele landet gjennom subsidierte kurs og seminarer. Senteret skal også bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere og kunstorganisasjoner fra kunstformer og miljøer innen scenekunst, film, billedkunst, dans og musikk.

Senteret ble i sin tid initiert av Norsk Skuespillerforbund, men er i dag en uavhengig stiftelse. Våre kurs er åpne for alle profesjonelle skuespillere, også de som ikke er medlemmer av forbundet.

Litt om Frilansprisen:

Frilansprisen skal hedre en frilansskuespiller som i løpet av det siste året og i sin foreløpige karriere har jobbet målbevisst og variert i sitt skuespillerarbeid, har vist vilje til å videreutvikle seg og fornye sine kunnskaper, har bidratt positivt til frilansmiljøet og som gjerne har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge.

Prisen ble lansert i 2010, og deles ut årlig av Norsk Skuespillersenter. Vinneren velges av en jury bestående av fjorårets vinner (Bernt Bjørn), leder av Norsk Skuespillerforbund (Hauk Heyerdahl) og en representant for Norsk Skuespillersenter (tidl.kunstnerisk konsulent Øystein Ulsberg Brager).

Prisen består av et spesialdesignet diplom, samt et stipend på kr.5000,-.

Årets vinner er:

…Cici Henriksen!

Etter at hun var ferdig med Teaterhøgskolen var Cici Henriksen ansatt på Trøndelag Teater i en rekke år. Men tross en rekke spennende roller der så fristet frilanslivet mere, særlig på grunn av Cicis pasjon for en foreløpig lite kjent, men stadig mer populær sjanger innen moderne sceneuttrykk: Hiphopteater.

Inspirasjonen hentet hun blant annet fra et studieopphold i New York. Derfra tok hun med seg kontakter og kollegaer til Norge og skapte Norges første hiphopteaterfestival, SPKRBOX. Festivalen gikk av stabelen ikke bare i en, men i to byer, både Trondheim og Oslo, og trakk fulle hus på en rekke forskjellige teatre og spillesteder. Festivalen ble et møtepunkt mellom teaterverdenen og hiphopverdenen der de to miljøene kunne oppdage sine likheter, og gjennom kurs med Skuespillersenteret og andre samarbeidspartnere ble festivalen også en kime til utveksling av kunnskap og kompetanse. 

Cicis hardnakkede arbeid med en kjempefestival har bragt uventet inspirasjon til teatermiljøet, og vært en viktig milepæl for en rekke sceneutøvere som hittil ikke har definert seg innenfor begrepet «teater» eller blitt anerkjent på teatrets premisser. Hun har satt hiphopteater på kartet, og dette gjør Cici Henriksen til en verdig mottaker av Frilansprisen 2014.