Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Blir det enighet om pensjon for ansatte i teater og orkester?

Det går svært langsomt med å finne en løsning for pensjonen for ansatte i teater og orkestre og operaen.

Norsk Skuespillerforbund er et av forbundene som på vegne av de ansatte i teatre og orkestre forhandler med Spekter om ny pensjonsordning for ansatte i teatere, orkestere og operaen.

Lite har skjedd etter at forbundene presenterte sitt tilbud for arbeidsgiverforeningen Spekter 24. april, ifølge forhandlingsleder Eivind Gran:

– Det siste møtet var for så vidt avklarende. Arbeidsgiverne vil ha en innskuddsordning. Vi har på den annen side et klart og tydelig krav om at vi vil forhandle med utgangspunkt i en hybridordning. Partene gikk fra hverandre uten å komme til enighet. Vi er nå i en situasjon hvor vi ikke har kontakt, sier Gran.

Les hele saken på Frifagbevegelse.no

Skuespillerforbundet om pensjonsoppgjøret 2015