Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Ber regjeringen bedre kjønnsbalansen i norsk film

Stortinget behandlet i går Filmmeldingen, og ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen i norsk filmbransjes ledende posisjoner.

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt opprettholde målet om at andelen kvinner eller menn i nøkkelposisjoner skal være minst 40 pst», står det i forslaget fra KrF og AP, som ble vedtatt under behandling av Filmmeldingen i Stortinget tirsdag 1. desember

Norsk filmbransje bad selv om økt fokus på likestilling i bransjen med i rapporten "Ta alle talentene i bruk" i 2010. Etter dette ble det innført politisk krav om at NFI-støttede filmprosjekter samlet sett skulle ha min 40 prosent kvinner i nøkkelrollene regi, manus og produsent.

Sittende regjering og kulturminister Thorhild Widvey har ikke ønsket en regulering av tildelingene, med henviser til at bransjen selv må ta ansvar for dette. 

-Vi har dyktige kvinnelige regissører, vi har dyktige kvinnelige skuespillere, og vi har dyktige kvinnelige produsenter, og min oppfordring er at bransjen selvfølgelig også må ta dette ansvaret selv, sa ministeren i Stortingsmøtet. 

Etter at de siste års tall har vist en bedring av kjønnsbalansen, varslet Bransjerådet for film i forrige uke om svært lav kvinneandel i nøkkelposisjonene innen spillefilm i 2015 .

– Jeg er enig med Skuespillerforbundet i at også hovedroller må telle med i regnestykket. Det gjør at vi også må utvikle bedre metoder for telling og innsamling av fakta rundt kjønnsfordelingen i norsk film. Slik det er nå, er det et problem at det er vanskelig å få oversikt. Det kan ta ett til to år å få tallene på bordet. Det gjør det vanskelig å følge utviklingen og iverksette tiltak om den går i gal retning, sier Arild Grande (AP),som har vært ordførende for kulturkomiteens behandling av Filmmeldingen, til Dagsavisen. 2. desember.