Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

MULTISTAND, som del av utstillingen DRASTIC PANTS. Carle Freedman Gallery, London, 2016.

Basisfinansiering til Tori Wrånes

Kulturrådet har i rådsmøte 21. september tildelt performancekunstner Tori Wrånes flerårig støtte over ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Wrånes mottar tre millioner kroner per år fra 2018 til 2021.

Ordningen for basisfinansiering har som formål å styrke den kunstneriske virksomheten og gi økonomisk forutsigbarhet over tid til scenekunstnere på særlig høyt nivå. Basisfinansiering er en spesiell ordning som gir scenekunstnere mulighet til å utvikle sine kunstnerskap i dybden. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år, og skal dekke utgifter til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. I 2017 rommer ordningen 14 kunstnerskap. 39 søknader ble behandlet etter fristen 5. juni.

BASISFINANSIERING TIL TORI WRÅNES

Den eneste nye som kom inn på ordingen var Tori Wrånes.

- Jeg er utrolig glad. Dette vil styrke min aktivitet i Norge, sa en rørt Wrånes da hun fikk beskjed om tildelingen.

- Årets tildeling til Tori Wrånes bidrar også til en etterlengtet utvikling og fornying av performancetradisjonen i grenselandet mellom scenekunst og visuell kunst. Tori Wrånes har skapt et stofflig performativt språk som vekker undring og begeistring hos publikum, sier Thorbjørn Gabrielsen, leder for Faglig utvalg for teater.

Tori Wrånes kan vise til et kunstnerskap i betydelig vekst som vekker stor interesse hos publikum. Dette avspeiles i de mange og svært ulike arenaene nasjonalt og internasjonalt som søknaden dokumenterer, ønsker å presentere hennes arbeid. Kunsten til Wrånes berører scenekunst, visuell kunst og musikk. Med det finansielle grunnlaget og forutsigbarheten som basisfinansiering kan gi, har utvalgene store forventninger til hvordan kunstnerskapet kan styrkes og utvikles.

Wrånes sine arbeider er personlige, ofte basert på egne erfaringer, men hun unngår hele tiden å bli privat. Tori Wrånes er en kunstner som bruker sin egen kropp aktivt. Hun er ikke utleverende, men tankefullt og reflekterende. Hun gjør kroppens lyder til et rikt kommunikasjonsmiddel bortenfor det konvensjonelle språket. Søknaden overbeviser om kunstnerskapets originalitet og videre potensial.

REKORDMANGE SØKERE

I år kom det inn rekordmange søknader. Av de 39 søknadene som ble behandlet, var mange innsendt av etablerte grupper som har søkt om basisfinansiering i flere år uten å bli tildelt tilskudd.

- Det er viktig at etablerte kunstnerskap gis gode vilkår for videre fordypning, utvikling og formidling, sier leder for Faglig utvalg for dans, Arne Fagerholt. - Samtidig gjelder det å skille mellom kunstnerskap med en selvbekreftende kunstproduksjon, og kunstnerskap som viser et potensial til å løfte seg videre. Fagutvalgene er opptatte av å prioritere kunstnerskap hvor tilskudd kan bidra til å forløse et videre potensial for kunstnerisk utvikling.