Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Fra forestillingen "Wishful Beginnings" av Verk produksjoner. Verk produksjoner kom inn på basisfinansieringsordningen i 2016.

Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper skal evalueres

Kulturrådets basisfinansiering av frie scenekunstgrupper skal evalueres. Ordningen har i ti år gitt scenekunstgrupper utenfor de store institusjonene økonomisk forutsigbarhet og rom for kunstnerisk utvikling over tid.

Med en avsetning på 47 millioner kroner er Kulturrådets tilskuddsordning for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper den største av Kulturrådets støtteordninger innenfor scenekunstområdet. Ordningen ble etablert i 2007og skal styrke scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet, gi økonomisk forutsigbarhet og gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid. I 2016 mottok 14 scenekunstnere og scenekunstgrupper støtte fra ordningen. Nå skal ordningen evalueres.

Les mer om basisfinansiering for frie scenekunstgrupper og se hvem som mottok støtte i 2016.

Evalueringen som lyses ut skal gi kunnskap om erfaringene med basisordningen, og se denne i sammenheng med Kulturrådets øvrige ordninger på scenekunstområdet. Spesielt gjelder dette støtteordningen for fri scenekunst. Ordningene spiller sammen gjennom å støtte kunstnere innenfor det samme kunstfeltet, samtidig som de fungerer på forskjellige måter. Et viktig spørsmål som evalueringen skal søke å besvare, er hvordan utformingen av ordningene, og forholdet mellom dem, er tilpasset praksisene for produksjon og visning av scenekunst, og hvordan de bidrar til kunstnerisk utvikling.

Utlysning og mandat for oppdraget er kunngjort her, med frist 24. april kl 12.

I vurderingen av tilbudene vil det bli lagt vekt på søkernes kunnskap om scenekunst, kunstfaglig kompetanse og ut fra hvilke perspektiver oppdraget planlegges utført. Oppdraget kan, om ønskelig, løses i et samarbeid mellom flere fagpersoner/institusjoner.