Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Juni Dahr får stipend for seniorkunstnere. Bildet er fra forestillingen Hedda Gabler.

890 kunstnere er tildelt Statens kunstnerstipend

Årets kunstnerstipender er fordelt. – Tildelingene viser høy kvalitet, stor bredde og aktivitet i det norske kunstlivet, sier utvalgsleder Alfhild Skaardal.

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter har tildelt stipend til 890 kunstnere.

– Statens kunstnerstipend har avgjørende betydning for bredden og kvaliteten i det profesjonelle norske kunstlivet, sier utvalgsleder Alfhild Skaardal. - Nå får mange kunstnere en etterlengtet anledning til å fordype seg i sitt kunstneriske virke.

Over 7000 søknader har blitt behandlet i 24 ulike stipendkomiteer i årets søknadsrunde. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet er de viktigste kriteriene når søknadene vurderes.

– Komiteene har hatt en vanskelig oppgave. Når bare 12 prosent av søknadene innvilges, sier det seg selv at det påhviler både Utvalget og komiteene et stort ansvar. Samtidig viser dette at det er stor bredde og aktivitet i det norske kunstlivet. Det er vår oppgave å sikre dette også for fremtiden, mener Skaardal.

Skaardal peker på kunstens betydning som referanse og korrektiv, både for oss som enkeltmennesker og for samfunnsfellesskapet. – I en verden fylt av uro og fake news blir kunsten et stadig viktigere korrektiv. Det er urovekkende å se hvordan bevilgningene til kunst og kultur kommer under stadig større press i mange land.

Skaardal mener det er viktig at vi som samfunn har et felles ansvar for å gi plass til kunsten. – Kunst tar tid, kunst er langsomt arbeid. I den sammenhengen er stipendene veldig viktige, sier hun. – De gir en økonomisk forutsigbarhet som setter mottakerne i stand til å vie tid til fordypning og utvikling av kunstnerskapet på fritt grunnlag.

STIPENDTILDELINGER

Stipendene tildeles til kunstnere i alle faser av sin profesjonelle karriere. Følgende stipend er tildelt:

  • 167 arbeidsstipend
  • 84 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere
  • 18 stipend for etablerte kunstnere
  • 11 stipend for seniorkunstnere
  • 375 diversestipend
  • 235 diversestipend for nyutdannede kunstnere
Her kan du se alle tildelingene
 

For å se og laste ned søkerlister, åpne fanen "Informasjon om søknadsrunden" på hver stipendordning.