Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

16 husdramatikere på plass

Dramatikkens hus har valgt ut 16 husdramatikere som skal være tilknyttet huset i en en toårsperiode

Den 16. august rykket de første Husdramatikerne inn på Dramatikkens hus. Fagjuryen mottok totalt 80 søknader til  de i alt 16 plassene. Det nye dramatikerensemblet representerer stor bredde i erfaringsbakgrunn, sjanger og metodikk. De seksten Husdramatikerne skal ha tilgang til husets ressurser og være med på å forme stedet i to år fremover.

 

Husdramatikerne 2013 - 2015 er:

Hans Petter Blad
Fredrik Brattberg
Kristin Auestad Danielsen
Eirik Fauske
Oda Fiskum
Toril Goksøyr
Kristoffer Grønskag
Liv Heløe
Rønnaug Kleiva
Lisa Badouin Lie
Miriam Prestøy Lie
Camilla Martens
Kate Pendry
Kristian Lykkeslet Strømskag
Maria Tryti Vennerød
Demian Vitanza

Husdramatikerprogrammet på Dramatikkens hus vil tilby kunstneriske, tekniske og økonomiske ressurser, og gi rom for utvikling av dramatiske forfatterskap over tid. Vårt nye ”ensemble” av dramatikere vil få tilgang til teaterfaglige ressurspersoner som dramaturger, instruktører, skuespillere, teknikere og produsenter. De vil også kunne benytte husets lokaliteter og visningsmuligheter innenfor gitte rammer. Praktisk arbeid som tekstverksteder og lesninger vil inngå i tilbudet. Dramatikerne vil dessuten motta femti tusen kroner pr. halvår i skrivestipend gjennom hele perioden. I første omgang er tidsrammen for samarbeidet mellom kunstnerne og Dramatikkens hus satt til to år. Programmet skal være fleksibelt, forfatterstyrt og skreddersydd etter den enkelte dramatikers behov. Vi vil også oppmuntre til samarbeid og utveksling mellom de involverte kunstnerne. Det forventes at dramatikerne bruker huset aktivt, initierer egne prosesser og medvirker til å generere aktivitet i scenerommene. Dramatikkens hus ønsker gjennom dette å gi et antall aktive dramatikere tilhørighet og eierskap til huset. Vi ønsker at programmet skal favne et bredt spektrum av forfattere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet. Vi samarbeider med ulike utviklingsmiljøer landet rundt, og deltakerne skal kunne bo og arbeide på forskjellige steder. Det vil fortsatt være mulig for dramatikere og andre kunstnere utenfor programmet å søke om midler til utvikling av sine prosjekter.

Dramatikkens hus  er et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk og scenetekst, og som holder til i eget, unikt teaterhus i et tidligere elektrisk sveiseverksted på Grønland i Oslo. Dramatikkens hus mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet og Oslo kommune. Les mer på www.dramatikkenshus.no