Bli med på årets 1. mai-markering!

Nå nærmer det seg 1. mai. Dette er en viktig kampdag hvor vi har muligheten til å vise hvor sterke vi er sammen, og det er en fin anledning til å møte gode kollegaer.

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Signér oppropet; Slå ring om palestinske kunstnere

I samarbeid med Norske Dansekunstnere, kom Norsk Skuespillerforbund den 15.02.2024 med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner, som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnere.

Gratulerer med dagen!

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, er dagen vi møtes i tog og bak paroler, for sammen å markere vår støtte for kvinners kampsaker og rettigheter. I år fokuserer mange av parolene på vold. Hele 23% av norske kvinner sier at de har blitt voldtatt minst en gang i løpet av livet, det kommer frem i […]

God morgen skuespillere!

Torsdag 7. mars kl. 09.00 – 10.00 er det duket for en ny God morgen skuespillere! Skattemeldingen skal leveres inn, derfor får du denne gangen tips og hjelp til hvordan det kan gjøres.

Fond for frilansere

Neste frist for å søke støtte fra Fond for frilansere er 1. april. Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere har som formål å yte økonomisk støtte til uavhengige teaterproduksjoner samt til forprosjekt, utenfor institusjonsteatrene, hvor frilansmedlemmer av forbundet medvirker. […]

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

NSF er midlertidig stengt etter dataangrep

Mailadressen gudrun@skuespillerforbund.no er hacket! Vi har dessverre blitt utsatt for et dataangrep i dag, og er midlertidig stengt da det gjennomføres nødvendige grep for å trygge tjenester for drift. Vi forventer å være operative i løpet av kort tid og gir nærmere beskjed. Dersom dere har mottatt mail fra gudrun@skuespillerforbund.no i løpet av de siste […]

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.