Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

Streiken i Hollywood er over!

I en pressemelding sendt ut av fagforeningen SAG-AFTRA i natt, informeres det om at skuespillerstreiken i Hollywood nå er over. Fagforeningen har inngått en avtale med studioene, som nå skal gjennom en uravstemning før den blir formalisert. Ifølge fagforeningen er dette en kontrakt som gjør at medlemmene nå kan bygge bærekraftige karrierer.  

Rolf Gammlengs ærespris 2023

Rolf Gammlengs ærespris til utøvende kunstnere gis til profesjonelle musikere og scenekunstnere for fortjenstfull innsats ved grammofoninnspillinger og i sceniske konserter og forestillinger. Fondet ble opprettet ved Fond for utøvende kunstneres 25-årsjubileum i 1982. Prisen fikk navn etter mannen som fikk opprettet fondet, Musikerforbundets Rolf Gammleng. Årets prisutdeling ble avholdt på Café Engebret den 6. […]

God morgen skuespillere!

Tillitsvalgte i Norsk Skuespillerforbund har helt siden pandemien kunnet delta på digitale møter med forbundet kalt God morgen tillitsvalgte! Dette er et tilbud som har blitt tatt godt imot, og har vist seg å være en fin måte å holde kontinuerlig kontakt med medlemmene i hele landet. Vi fortsetter med God morgen tillitsvalgte! på nyåret. […]

Ny fagsjef for jus og forhandlinger

1. november kunne Norsk Skuespillerforbund ønske Anders Bredmose velkommen tilbake i en ny og spennende rolle i forbundet, denne gangen som fagsjef for jus og forhandlinger.

Jubileumsfest

Fredag 27. oktober, markerte vi Norsk Skuespillerforbunds 125-årsjubileum på Ingensteds i Oslo. Det ble en helt fabelaktig fest.

27. oktober lanserte vi vår nye logo!

27. oktober feiret vi at Norsk Skuespillerforbund er 125 år! I anledning dagen fjernet vi masken for å avsløre Norsk Skuespillerforbunds nye ansikt. Slik spotlysene lyser opp scenen, er det vårt oppdrag å belyse forhold som utfordrer skuespilleres virke, og arbeide iherdig med å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Vår nye logo understreker at vi […]

Verdensdagen for psykisk helse

I dag, 10 oktober, er det Verdensdagen for psykisk helse. Dette er en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden, som har blitt markert i over 30 år, i mer enn 150 land. Dette er Norges største befolkningskampanje om psykisk folkehelse som markeres over hele landet.