Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Vil du være med når midler skal bevilges?

Vil du være med når midler skal bevilges?

Ønsker du å ha mulighet for å bestemme hvem som skal få offentlige midler? Er du interessert i å sitte i utvalg som bevilger midler? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Årlig er det mange utvalg som skal nedsettes for å bevilge midler gjennom ulike støtteordninger. Skuespillerforbundet blir hvert år bedt om å oppnevne kandidater til verv i ulike stipendordninger som Statens kunstnerstipend, ulike støtteordninger i Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere og mange flere.

Å sitte i disse komiteene innebærer ofte mye arbeid med lesing av søknader og deltakelse i komitémøter, og man må på forhånd også sjekke habilitetsbestemmelsene for det aktuelle vervet. Men det gir en innsikt som er veldig nyttig å ta med seg, i systemene som omgir oss og hvordan behandlingen av søknader foregår. Og det er en del av fagfellevurderingen som er et helt vesentlig prinsipp for fordeling av offentlige midler. Gjennom å sitte på andre siden av bordet når midler skal bevilges får man ny forståelse som er grei å ta med seg når man selv igjen skal i gang med søknadsskriving.

Som eksempel skal NSF i disse dager oppnevne medlemmer til en ny stipendkomité for andre kunstnergrupper som del av Statens kunstnerstipend. Kandidatene til dette utvalget må ha tverrfaglig erfaring. Til andre fond og utvalg er det helt andre behov og ønsker om erfaringsbakgrunn. 

Er dette interessant for deg, og har du lyst til å være på liste over kandidater vi kan foreslå til ulike utvalg? Send en e-post til marianne(at)skuespillerforbund.no  og 4-5 linjer om din bakgrunn.

Å stå på denne listen er ikke forpliktende, og vi kontakter deg før vi foreslår navnet ditt til et fond eller utvalg.