Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
To nye tilskuddsordninger for scenekunst

To nye tilskuddsordninger for scenekunst

Danse- og teatersentrum lanserer to nye tilskuddsordninger. Disse er kommet i stand etter Kulturdepartementets satsing på kulturnæringene og gitt til organisasjonene under paraplyen Norwegian Arts Abroad.

Danse- og teatersentrum (DTS) lanserer to nye tilskuddsordninger på scenekunstfeltet under paraplyen Bransjetilskudd til støtteapparat scenekunst. Ordningene har som formål å bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter.

Ordningene er for produsenter, managere og kompanier i scenekunstfeltet. Disse er kommet i stand etter Kulturdepartementets satsing på kulturnæringene. For å imøtekomme behovet vil det være løpende søknadsfrist for begge ordningene. Les mer om støtteordningene her.

Om Danse- og teatersentrum

DTS er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter med formål om å være det nasjonale kompetansesenteret som fremmer profesjonell scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst. DTS er en av syv kunstfaglige organisasjoner med særlig ansvar i internasjonalt kulturengasjement. Forvaltning av Utenriksdepartementets reisestøtteordning står sentralt i dette ansvaret. Stiftelsen DTS drives med statlig støtte fra Kulturdepartementet