Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Spenn.no
"Om Bare Rosa kunne trylle" av Katja Lindberg er en av forestillingene som har fått støtte fra Spenn.no

Spenn.no

Spenn.no er støtteordningen for produksjon av scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken. Det kan søkes om støtte til nye produksjoner og til gjenopptakelse av forestillinger som allerede har hatt premiere..

Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i grunnskolen og videregående skole får et profesjonelt tilbud av scenekunst. Elevene skal få innsikt i og oppleve scenekunst på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektmidlene som lyses ut skal gå til produksjoner beregnet på turnering i Den kulturelle skolesekken. Prosjektmidlene skal bidra til å styrke utviklingen av nye scenekunstformer for barn og unge.

SPENN.NO - Støtte til produksjoner i Den kulturelle skolesekken

Fra 2009 er forvaltningen av produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken flyttet fra Norsk kulturråd til Norsk scenekunstbruk AS. (Midlene ble samtidig lagt inn i det ordinære statstilskuddet til Scenekunstbruket. Norsk scenekunstbruk mottar ingen midler fra Norsk Tippings overskudd fordelt på kulturformål, Den kulturelle skolesekken.) Støtteordningen har fått navnet Spenn.no

Man kan søke midler til:

  • Nye produksjoner og prosjekter
    Søknadsfrist 1. september
     
  • Midler for tilrettelegging / gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné
    For å søke om midler for tilrettelegging og gjenopptakelse må det foreligge en intensjonsavtale med et eller flere fylker.
    Søknadsfrist 1. mars og 1. september

Både søknadsprosedyrene og behandlingen i utvalget vil være elektronisk/webbasert.
Vil du ha mer informasjon eller søke om midler, se www.spenn.no