Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Sparebank1 Nord-Norges tilskudd til kulturnæringer
Dansearena Nord, foto fra Sparebanken Nord-Norge, kulturnæringsstiftelsen

Sparebank1 Nord-Norges tilskudd til kulturnæringer

Kulturnæringsstiftelsen gir tilskudd til allmennyttig utvikling av kulturnæring to ganger årlig. Tildelingene skjer innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde som er Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Det gis tildelinger gjennom økonomisk støtte til kulturnæringsvirksomhet og kulturnæringsfremmende aktiviteter, i enkelte tilfeller også gjennom investeringer og lån.

Hvem kan søke?
Vi retter oss mot ulike målgrupper til hver søknadsfrist. Det er derfor viktig at du leser nøye gjennom hvem som kan søke før du går videre med en søknad.

Her kan du lese mer om hvem som kan søke. 

Hvordan søker jeg?
Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig ca seks uker før søknadsfristen på denne siden:
http://snnstiftelsene.no/kulturnaeringsstiftelsen/sok-stotte-0

Søknadsfrist:

Det er søknadsfrist to ganger i året, neste frist er 1. april 2015.