Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Kunne du tenke deg å få lønn når du jobber med egne prosjekter, eller å få dekket utgifter til for eksempel markedsføring, studiereiser og teknisk utstyr? Ja, selvfølgelig! Derfor bør du søke Statens kunstnerstipend innen 17. oktober.

Statens kunstnerstipend skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Norsk Skuespillerforbund oppfordrer alle skuespillere til å søke! Fristen i 2017 er 17. oktober klokka 13.00.

SKUESPILLERE KAN SØKE OM FØLGENDE STIPEND FOR 2018:

Les mer om alle stipendene her.

Søknad leveres i Altinn 

Nytt for 2018 er at det skal fylles ut ett skjema for samtlige stipendsøknader innenfor samme kunstnergruppe. Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn. Lenke til søknadsskjema finner du på Statens kunstnerstipends nettsider. Her finner du også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. CV er obligatorisk vedlegg for alle. Elles kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet. Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon ligger også i søknadsskjemaet. 

SPØRSMÅL OG BRUKERSTØTTE

Hva skjer med søknaden min? Søknadene blir i siste instans behandlet av kunstnerkomiteer, blant annet av Stipendkomiteen for skuespillere og dukkespillere, som oppnevnes av Norsk Skuespillerforbunds generalforsamling, etter strenge habilitetsregler. Du kan altså være trygg på at søknaden din blir lest av noen som skjønner hva du holder på med.
Komiteene setter i gang med arbeidet i desember/januar, når de får søknadene oversendt fra Norsk kulturråd. 1. februar sender de sine innstillinger tilbake til Statens kunstnerstipend, som offentliggjør endelige tildelinger i løpet av våren 2018.

Hjelp til søknaden: 
Det er altså Norsk kulturråd som administrerer søknadsordningen til Statens kunstnerstipend. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kontakt Norsk kulturråds brukerstøtte. I tillegg til å få hjelp over telefonen kan du også avtale møte med brukerstøtte i kulturrådets lokaler. De kan da sitte sammen med deg og yte bistand til utfylling.

Brukerstøtte nås på mail support(at)kulturradet.no eller ta kontakt med de ansvarlige på de ulike stipendene.
OBS! Vær ute i god tid!

Informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend

Norsk Skuespillersenter arrangerer åpent informasjonsmøte om stipendordningene torsdag 21. september. Seniorkonsultent Mette Rønning gir nyttige tips til deg som tenker å søke Statens kunstnerstipend. Søk plass her.