Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere yter støtte til produksjoner av og med frilansmedlemmer av forbundet. Søknadsfrist 1. april og 1. september.

Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år. Søknaden må være NSF i hende før lanseringsdato/premiere.

Søknad

Vennligst les vedtektene og bruk det elektroniske søknadskjemaet under ved søknad.
Vedtekter for NSFs fond for frilansere
Gjenopptakelser støttes ikke. Støtte blir gitt som tilsagn på maksimalt 16 000.

Ved innvilget søknad, bruk Norsk Skuespillerforbunds logo ved promotering av forestillingen. Du finner logo her.

Utbetaling

Pengene blir utbetalt etter lanseringsdato/premiere. For utbetaling av innvilget støtte, vennligst send inn utbetalingsanmodning, prosjektregnskap og dokumentasjon på gjennomført premiere. Utbetalingsanmodningen må signeres av den som er tildelt støtten. Dersom det ikke er sendt inn utbetalingsanmodning innen et år etter tildelingen, faller tilskuddet bort, med mindre prosjektet, etter avtale med NSF, har fått forlenget frist for gjennomføring.

I prosjektregnskapet må tilskuddet fra Fond for Frilansere være spesifisert som en egen inntektspost.

Dersom tiltaket er gjennomført i regi av en produksjonsenhet (fri gruppe, enkeltpersonforetk, samvirkeforetak, etc.) skal organisasjonsnummer oppgis, og det forventes at foretaket inntektsfører tilskuddet i sitt regnskap.

Dersom tiltaket er gjennomført av en enkelt privatperson, vil utbetalingen innberettes til ligningsmyndighetene. (Iom. at det er snakk om produksjonsstøtte og ikke lønn, trekkes det ikke skatt av støtten.)

Om søknadsskjemaet: 

Alle felter må fylles ut. Når søknaden din er sendt inn på korrekt måte, vil du komme til en kvitteringsside som sier "takk for din søknad". Hvis dette ikke skjer, kontakt sekretariatet.
Ved opplasting av vedlegg: Pass på at filen din er korrekt navngitt (ikke inneholder tegn som */ o.l.) og har en etterstavelse som viser hvilken filtype det er snakk om (.xls .xlsx .pdf .txt .doc eller .docx). 

     

Søker 
     

Produksjon
   
*) Skuespill, kabaret, e.a.
**) En-akter, helaftens e.a.
***) Oppgi også antall forestillinger
 

Budsjett må legges ved
 

   
Skriv inn ordet du ser i bildet til venstre og klikk "Send søknad"