Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kreativt Europa

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Gjennom EØS-avtalen gis norske kulturaktører mulighet til å delta på lik linje som aktører fra EUs medlemsland.

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt for kulturdelen av EUs kulturprogram Kreativt Europa og informerer, gir veiledning og formidler partnersøk til det norske kulturfeltet. I løpet av september kommer en utlysning av europeiske samarbeidsprosjekter. Denne utlysningen kommer hvert år i perioden 2014-2020 og man kan søke om midler til små samarbeidsprosjekter (minst 3 partnere) og store samarbeidsprosjekter (minst 6 partnere). I tillegg kommer det i høst en tredje kategori samarbeidsprosjekter rettet mot prosjekter på kulturarv. Dette skjer i forbindelse med at EU har bestemt å gjennomføre et Europeisk kulturarvår i 2018 for å sette fokus på kulturarv og dens betydning for Europa.

Les mer om ordningen her