Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Stipend og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike stipend og støtteordninger som er aktuelle for skuespillere. For utskriftsvennlig versjon, se "oversikt over stipend og støtteordninger" under. NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid nettsiden til søkerinnnstans for å være sikker på at du har riktig søknadsfrist og kontaktinformasjon.

Skal du søke støtte til en egen produskjon, kreves det at du har satt opp et produksjonsbudsjett. Se forslag med veiledning her. 

Fond for utøvende kunstneres reise- og etterutdanningsstipend

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) deler årlig ut reise- og etterutdanningstipend til utøvende kunstnere. Søknadsfristen er 15. mars.

reise- og etterutdanningsstipend »

Vederlagsfondets reise- og studiestipend

Skal du foreta en reise med faglig innhold i år? Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond utlyser 300 000,- i reisestipend til skuespillere som har vært aktive i film- og tv-produksjoner. Søknadsfrist er 15. mars 2017.

Vederlagsfondets stipend »

Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere (tidl. Per Gjersøes fond) yter støtte til produksjoner av og med frilansmedlemmer av forbundet. Søknadsfrist 1. april og 1. september.

Fond for frilansere »

The Ibsen Scholarships

Ibsen Awards are announcing the Ibsen Scholarships 2017. Funds amounting to NOK 2.000.000,- (approx. Euro 221.000,- /USD 235.000,- due to current rate) are awarded theatre projects worldwide. The application deadline is April 30th 2017.

Ibsen Scholarships »

Alma og Johan Fahlstrøms fond kan yte støtte til medlemmer av Norsk Skuespillerforbund over 60 år.

Fahlstrøms fond »

Marit og Elsa Halsets Legat

Marit og Elsa Halsets Legat til minne om teatersjef Axel Otto Normann utdeles årlig til en eller flere eldre skuespillere.

Marit og Elsa Halsets Legat »

Statens kunstnerstipend

Kunne du tenke deg å få lønn når du jobber med egne prosjekter, eller å få dekket utgifter til for eksempel markedsføring, studiereiser og teknisk utstyr? Ja, selvfølgelig! Derfor skal du søke Statens kunstnerstipend innen 18. oktober! Les hvordan du søker her:

Søk Statens kunstnerstipend »

Nordisk kulturfond - opstart

Opstart er Nordisk Kulturfonds "hurtigstøtte" - en unik mulighed for å komme i gang med et nordisk samarbeid. Man kan søke både som individ og gruppe. Løpende søknadsfrist, maks støttesum 25.000.

Opstart »

Altinn har en egen oversikt over støtteordninger for kulturell virksomhet.

Altinns oversikt over støtteordninger »

Tildelinger fra Statens kunstnerstipend 2015

Tildelingene fra Statens kunstnerstipend er offentliggjort i dag, 25. mars. Følgende skuespillere og dukkespillere får stipend:

Kunstnerstipend til skuespillere 2015 »

Sparebank1 Nord-Norges tilskudd til kulturnæringer

Kulturnæringsstiftelsen gir tilskudd til allmennyttig utvikling av kulturnæring to ganger årlig. Tildelingene skjer innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde som er Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Sparebank1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse »

Kreativt Europa - EUs kultur- og mediaprogram

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Gjennom EØS-avtalen gis norske kulturaktører mulighet til å delta på lik linje som aktører fra EUs medlemsland.

Kreativt Europa »

Fritt Ord gir støtte til kunst- og kulturprosjekter som tematiserer bruken av det frie ord.

Fritt ord »

Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke Fond for lyd og bilde om støtte bl.a. til produksjon og formidling av scenekunst.

Fond for lyd og bilde, prosjektstøtte »

Fond for lyd og bilde kan gi støtte til gjenopptakelse av forestillinger som har hatt premiere innenfor siste treårsperiode.

Fond for lyd og bilde: Gjenopptakelsesstøtte »

Norsk kulturråd støtter støtter produksjon og formidling av fri scenekunst gjennom flere ordninger, bl.a. basisfinansiering av scenekunstgrupper, forprosjektordningen, prosjektstøtte til fri scenekunst, prosjektstøtte til barne- og ungdomskultur og gjestespill/formidling.

norsk kulturråds støtteordninger for scenekunst »

Fond for utøvende kunstnere støtter innspillinger, gir prosjekt- og reisestøtte samt behovsprøvd stønad til eldre utøvere. Seks søknadsfrister i året.

Fond for utøvende kunstnere - prosjektstøtte »

Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge. Fondets midler skal brukes til samiske kunstneres felles prosjekt som det er vanskelig å få midler til gjennom andre finansieringskilder.

Dáiddafoanda »

Støtte til nordiske samarbeidsprosjekter (ikke enkeltpersoner). Søknadsfrister i 2016 er 1. februar, 2. mai og 3. oktober.

Nordisk kulturfond »

Stikk.no er støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid, blant annet på scenekunstområdet, finansiert av UD og KUD og administrert av Danse- og teatersentrum.

Stikk.no »

Ny forprosjektordning under Kulturrådet

Kulturrådet vedtok på rådsmøtet 26. september å innføre en ny forprosjektordning på scenekunstområdet.Ordningen trer i kraft fra og med søknadsfristen 03.12.2013 og vil gjelde fra 2014. Ordningene Scenetekstutvikling, Koreografiutvikling og Korttidsengasjement koreografer vil utgå.

Støtte til forprosjekt »

Kulturkontakt Nord yter støtte til kulturproduksjon under flere programmer: Kulturprogrammet (kompetanseheving, produksjon og formidling), Mobilitetsprogrammet (reise for individer, nettverksbygging og støtte til residenssentre), KreaNord og NORDBUK.

Kulturkontakt Nord »

Spenn.no

Spenn.no er støtteordningen for produksjon av scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken. Det kan søkes om støtte til nye produksjoner og til gjenopptakelse av forestillinger som allerede har hatt premiere..

Spenn.no »

Oversikt over ulike stipend- og støtteordninger som kan være aktuelle for skuespillere. NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid nettsiden til søkerinnstans for å være sikker på at du har riktig søknadsfrist og kontaktinformasjon.

Stipend og støtteordninger »