Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Stipend og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike stipend og støtteordninger som er aktuelle for skuespillere. For utskriftsvennlig versjon, se «Oversikt over stipend og støtteordninger» under. NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid nettsiden til søkerinstans for å være sikker på at du har riktig søknadsfrist og kontaktinformasjon.

Skal du søke støtte til en egen produskjon, kreves det at du har satt opp et produksjonsbudsjett. Se forslag med veiledning her. 

Vil du være med når midler skal bevilges?

Ønsker du å ha mulighet for å bestemme hvem som skal få offentlige midler? Er du interessert i å sitte i utvalg som bevilger midler? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Les mer »

Vederlagsfondets reise- og studiestipend

Skal du foreta en reise med faglig innhold i år? Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond utlyser 300 000,- i reisestipend til skuespillere som har vært aktive i film- og tv-produksjoner. Søknadsfrist er 30. november 2019.

Vederlagsfondets stipend »

Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere yter støtte til produksjoner av og med frilansmedlemmer av forbundet. Søknadsfrist 1. april og 1. september.

Fond for frilansere »

Profesjonelle kunstnere kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo. Løpende tildeling.

Tilskuddsordning »

Gratis arbeidsopphold, Leveld Kunstnartun

Trenger du arbeidsro, eller har du et samarbeidsprosjekt sammen med andre? Leveld Kunstnartun i Ål, Hallingdal lyser ut gratis arbeidsopphold.

Leveld Kunstnartun »

Statens kunstnerstipend

Kunne du tenke deg å få lønn når du jobber med egne prosjekter, eller å få dekket utgifter til for eksempel markedsføring, studiereiser og teknisk utstyr? Ja, selvfølgelig! Derfor bør du søke Statens kunstnerstipend innen 16. oktober.

Søk Statens kunstnerstipend »

Sparebank1 Nord-Norges tilskudd til kulturnæringer

Kulturnæringsstiftelsen gir tilskudd til allmennyttig utvikling av kulturnæring to ganger årlig. Tildelingene skjer innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde som er Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Kulturnæring »

Østfold kulturutvikling jobber med å skape vekstmuligheter for det lokale kulturlivet og har derfor har etablert en ordning for å hjelpe deg som kunstner frem med dine produksjonsideer. Ordningen har fått navnet Laboratorium.

Østfold kulturutvikling »

Nordisk kulturfond - opstart

Opstart er Nordisk Kulturfonds "hurtigstøtte" - en unik mulighed for å komme i gang med et nordisk samarbeid. Man kan søke både som individ og gruppe. Løpende søknadsfrist, maks støttesum 25.000.

Opstart »

Støtte til nordiske samarbeidsprosjekter. Søknadsfrister i 2018 er 1. februar, 2. mai og 1. oktober.

Nordisk kulturfond »

Spenn.no

Spenn.no er støtteordningen for produksjon av scenekunst for barn og unge.

Spenn.no »

Marit og Elsa Halsets Legat til minne om teatersjef Axel Otto Normann utdeles årlig til en eller flere eldre skuespillere. Søknadsfrist 3. desember 2018.

Marit og Elsa Halsets Legat »

Alma og Johan Fahlstrøms fond kan yte støtte til medlemmer av Norsk Skuespillerforbund over 60 år.

Fahlstrøms fond »

Norsk kulturråd støtter støtter produksjon og formidling av fri scenekunst gjennom flere ordninger.

norsk kulturråd »

Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge.

Dáiddafoanda »

Fond for lyd og bilde kan gi støtte til gjenopptakelse av forestillinger som har hatt premiere innenfor siste treårsperiode.

Fond for lyd og bilde »

Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke Fond for lyd og bilde om støtte bl.a. til produksjon og formidling av scenekunst.

Fond for lyd og bilde »

Fond for utøvende kunstnere støtter innspillinger, gir prosjektstøtte, reisestøtte og reise- og etterutdanningsstipend.

Fond for utøvende kunstnere - prosjektstøtte »

Fritt Ord gir støtte til kunst- og kulturprosjekter som tematiserer bruken av det frie ord.

Fritt ord »

Reise- og etterutdanningsstipend

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) deler årlig ut reise- og etterutdanningstipend til utøvende kunstnere.

reise- og etterutdanningsstipend »

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Gjennom EØS-avtalen gis norske kulturaktører mulighet til å delta på lik linje som aktører fra EUs medlemsland.

Kreativt Europa »

Stikk.no er støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid, blant annet på scenekunstområdet, finansiert av UD og KUD og administrert av Danse- og teatersentrum.

Stikk.no »

To nye tilskuddsordninger for scenekunst

Danse- og teatersentrum lanserer to nye tilskuddsordninger. Disse er kommet i stand etter Kulturdepartementets satsing på kulturnæringene og gitt til organisasjonene under paraplyen Norwegian Arts Abroad.

Tilskuddsordninger »

Oversikt over ulike stipend- og støtteordninger som kan være aktuelle for skuespillere. NB! Sjekk alltid nettsiden til søkerinstans for å være sikker på at du har riktig søknadsfrist og kontaktinformasjon.

Stipend og støtteordninger »