Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Stipend og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike stipend og støtteordninger som er aktuelle for skuespillere. For utskriftsvennlig versjon, se «Oversikt over stipend og støtteordninger» under. NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid nettsiden til søkerinstans for å være sikker på at du har riktig søknadsfrist og kontaktinformasjon.

Skal du søke støtte til en egen produskjon, kreves det at du har satt opp et produksjonsbudsjett. Se forslag med veiledning her. 

Statens kunstnerstipend

Kunne du tenke deg å få lønn når du jobber med egne prosjekter, eller å få dekket utgifter til for eksempel markedsføring, studiereiser og teknisk utstyr? Ja, selvfølgelig! Derfor bør du søke Statens kunstnerstipend innen 16. oktober.

Søk Statens kunstnerstipend »

Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere (tidl. Per Gjersøes fond) yter støtte til produksjoner av og med frilansmedlemmer av forbundet. Søknadsfrist 1. april og 1. september.

Fond for frilansere »

Stikk.no er støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid, blant annet på scenekunstområdet, finansiert av UD og KUD og administrert av Danse- og teatersentrum.

Stikk.no »

Vil du være med når midler skal bevilges?

Ønsker du å ha mulighet for å bestemme hvem som skal få offentlige midler? Er du interessert i å sitte i utvalg som bevilger midler? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Les mer »

Fond for utøvende kunstneres reise- og etterutdanningsstipend

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) deler årlig ut reise- og etterutdanningstipend til utøvende kunstnere. Søknadsfristen er 15. mars.

reise- og etterutdanningsstipend »

Alma og Johan Fahlstrøms fond kan yte støtte til medlemmer av Norsk Skuespillerforbund over 60 år.

Fahlstrøms fond »

Vederlagsfondets reise- og studiestipend

Skal du foreta en reise med faglig innhold i år? Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond utlyser 300 000,- i reisestipend til skuespillere som har vært aktive i film- og tv-produksjoner. Søknadsfrist er 15. mars 2018.

Vederlagsfondets stipend »

Gratis arbeidsopphold, Leveld Kunstnartun

Trenger du arbeidsro, eller har du et samarbeidsprosjekt samen med andre? Leveld Kunstnartun i Ål, Hallingdal lyser ut gratis arbeidsopphold fra 1. august til 31. desember 2018.

Leveld Kunstnartun »

To nye tilskuddsordninger for scenekunst

Danse- og teatersentrum lanserer to nye tilskuddsordninger. Disse er kommet i stand etter Kulturdepartementets satsing på kulturnæringene og gitt til organisasjonene under paraplyen Norwegian Arts Abroad.

Tilskuddsordninger »

Marit og Elsa Halsets Legat

Marit og Elsa Halsets Legat til minne om teatersjef Axel Otto Normann utdeles årlig til en eller flere eldre skuespillere. Søknadsfrist 3. desember 2017.

Marit og Elsa Halsets Legat »

Nordisk kulturfond - opstart

Opstart er Nordisk Kulturfonds "hurtigstøtte" - en unik mulighed for å komme i gang med et nordisk samarbeid. Man kan søke både som individ og gruppe. Løpende søknadsfrist, maks støttesum 25.000.

Opstart »

Altinn har en egen oversikt over støtteordninger for kulturell virksomhet.

Altinns oversikt over støtteordninger »

Sparebank1 Nord-Norges tilskudd til kulturnæringer

Kulturnæringsstiftelsen gir tilskudd til allmennyttig utvikling av kulturnæring to ganger årlig. Tildelingene skjer innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde som er Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Sparebank1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse »

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Gjennom EØS-avtalen gis norske kulturaktører mulighet til å delta på lik linje som aktører fra EUs medlemsland.

Kreativt Europa »

Fritt Ord gir støtte til kunst- og kulturprosjekter som tematiserer bruken av det frie ord.

Fritt ord »

Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke Fond for lyd og bilde om støtte bl.a. til produksjon og formidling av scenekunst.

Fond for lyd og bilde, prosjektstøtte »

Fond for lyd og bilde kan gi støtte til gjenopptakelse av forestillinger som har hatt premiere innenfor siste treårsperiode.

Fond for lyd og bilde: Gjenopptakelsesstøtte »

Norsk kulturråd støtter støtter produksjon og formidling av fri scenekunst gjennom flere ordninger, bl.a. basisfinansiering av scenekunstgrupper, forprosjektordningen, prosjektstøtte til fri scenekunst, prosjektstøtte til barne- og ungdomskultur og gjestespill/formidling.

norsk kulturråds støtteordninger for scenekunst »

Fond for utøvende kunstnere støtter innspillinger, gir prosjekt- og reisestøtte samt behovsprøvd stønad til eldre utøvere. Seks søknadsfrister i året.

Fond for utøvende kunstnere - prosjektstøtte »

Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge. Fondets midler skal brukes til samiske kunstneres felles prosjekt som det er vanskelig å få midler til gjennom andre finansieringskilder.

Dáiddafoanda »

Støtte til nordiske samarbeidsprosjekter (ikke enkeltpersoner). Søknadsfrister i 2016 er 1. februar, 2. mai og 3. oktober.

Nordisk kulturfond »

Kulturkontakt Nord yter støtte til kulturproduksjon under flere programmer: Kulturprogrammet (kompetanseheving, produksjon og formidling), Mobilitetsprogrammet (reise for individer, nettverksbygging og støtte til residenssentre), KreaNord og NORDBUK.

Kulturkontakt Nord »

Spenn.no

Spenn.no er støtteordningen for produksjon av scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken. Det kan søkes om støtte til nye produksjoner og til gjenopptakelse av forestillinger som allerede har hatt premiere..

Spenn.no »

Oversikt over ulike stipend- og støtteordninger som kan være aktuelle for skuespillere. NB! Sjekk alltid nettsiden til søkerinstans for å være sikker på at du har riktig søknadsfrist og kontaktinformasjon.

Stipend og støtteordninger »