Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Skuespillerutdanning

Det er mange veier inn i Skuespilleryrket. I utgangspunktet anbefaler Norsk Skuespillerforbund en offentlig skuespillerutdanning på høgskolenivå.

Konkurransen er tøff og inntjeningsmulighetene varierende - i alle fall i en etableringsfase. NSF anbefaler derfor i utgangspunktet en solid grad du kan bygge videre på (med master eller kunstnerstipendiat) med lavest mulig lånekostnader.
For medlemskap i NSF kreves treårig, praktisk skuespillerutdanning på høgskolenivå eller tilsvarende profesjonell praksis. For medlemskap i NSF kreves treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende profesjonell praksis. Elever ved KhiO, Nord universitet (fra andre studieår), HiØf/Akademi for Scenekunst og Musikkteaterhøyskolen kan få elevmedlemskap.  Les mer om medlemskap i NSF her

Høgskoleutdanning:

Master i teater, spesialisering i skuespillerfag:

Bachelor i skuespillerfag:

Offentlig utdanning:

Privat utdanning:

Skoler som er akkreditert av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen)  rett til støtte fra Lånekassen, men studentene må betale skolepenger. Disse ligger på inntil kr 120 000,- per studieår.

Fagskoler: 

Private, toårige skuespillerutdanninger
Fagskolene gir ikke kompetanse på høgskolenivå

  • Titan (toårig fagskole)
  • Bårdar (toårig utdanning i musikalteater)

Andre:

  •  Nordic Black Express  - en teaterskole og et utviklingsprosjekt i scenekunst for elever med transkulturell bakgrunn. NBX er Norsk Kulturråds flerkulturelle hovedsatsing, og elevene betaler ikke skolepenger. 
  •  Oslo Musikk- og kulturskole tilbyr ettårig forstudium i teater:

Utdanning i utlandet:

En rekke skoler i utlandet tilbyr skuespillerutdanning.Vurderer du en utdanning i utlandet, bør du for det første forsikre deg om at skolen er en praktisk skuespillerutdanning, og ikke en dramapedagogisk eller akademisk utdanning. Dernest bør du sjekke at utdanningen gir rett til lån gjennom Lånekassen. Se Lånekassens sider www.lanekassen.no for oversikt over skoler som allerede er godkjente.

Master i teater ved Kunsthøgskolen i Oslo

Refleksjon, kritisk tenkning og spissing av eget kunstnerskap.

Master i skuespillerfag »

Det multinorske - BA skuespiller, 180 sp

Har du såkalt ikke-vestlig familiebakgrunn? Vil du bli skuespiller? Fikser du nynorsk? Da trenger norsk teater deg!

Det multinorske »

«Scenekunst i offentlig rom» ved Kunsthøgskolen i Oslo er en poenggivende videreutdanning i utvikling av scenekunstprosjekter. Studiet er erfaringsbasert og rettet mot scenekunstnere og scenekunstpedagoger. Søknadsfrist er 15. februar.

Scenekunst i offentlig rom »

Norges musikkhøgskole (NMH) tilbyr flere videreutdanningsstudier for kulturarbeidere.

Videreutdanning ved NMH »

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette rekrutteringsprogrammet er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter.

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid »

Praktisk-pedagogisk utdanning for scenekunstnere

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater ved Kunsthøgskolen i Oslo er en ettårig profesjonsutdanning for skuespillere og regissører som ønsker en pedagogisk kompetanse for teaterarbeid.

Praktisk-pedagogisk utdanning i teater »