Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Veiledning til produksjonsbudsjett

Her finner du veiledning og maler for utarbeidelse av budsjett til egne produksjoner.

Produksjonsbudsjettet er et viktig styringsverktøy for prosjektet ditt. Budsjettet er delt opp i prosjektets kostnader og inntekter, og gir en oversikt over hvilke økonomiske ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, hvordan disse skal tjenes inn og fordeles. 

Budsjettmal:

 

Noen viktige begreper og størrelser:

Basert på veiledning til produksjonsbudsjett.

 
Grunnlønn
Ta alltid utgangspunkt i gjeldene tarifflønn for den enkelte kunstergruppe.
For skuespillertariff, se for eksempel http://www.skuespillerforbund.no.
Norske Dansekunstnere http://www.norskedansekunstnere.no
Norsk Sceneinstruktørforening: http://www.nscf.no
Norske Scenografer: nsc@scenograf.no 
 
Turnétillegg

Se tariffavtalen mellom NSF og Spekter om ulempetillegg.
Dette er godtgjørelse for ulempen knyttet til:

  • å være vekke fra hjemmet
  • reiser
  • uregelmessig arbeidstid på skiftende arbeidssteder
 
Arbeidsgiveravgift
Alle som gjør et arbeid for virksomheten og får lønn for det, er ansatt, så sant ikke vedkommende har påtatt seg et avgrenset oppdrag som ikke ansatt oppdragstaker eller selvstendig næringsdrivende. (Les mer her: Ansatt, oppdragstaker eller selvstendig næringsdrivende?)
Stort sett betaler du arbeidsgiveravgift av alt du skal trekke skatt av, samt av feriepenger. Arbeidsgiveravgiften skal være en fast prosent av godtgjørelsen til hver enkelt ansatt, men prosentsatsen er forskjellig for ulike deler av landet, avhengig av den ansattes bosted.
 
Feriepenger
Feriepengene beregnes av det arbeidstakeren har fått i lønn og annet arbeidsvederlag i opptjeningsåret. Utbetalinger til reiseutgifter, andel av utbytte eller feriepenger utbetalt i opptjeningsåret, inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
 
Yrkesskadeforsikring
Alle arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte, enten de arbeider hel- eller deltid. Husk også at du selv regnes som enhver annen ansatt, hvis du arbeider i eget aksjeselskap. (Se https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift)
 
Produksjonstillegg
Produksjonstillegget innbefatter f.eks produksjonshonorarer, produksjonskostnader, vederlag, markedsføring, administrasjon, avanse etc.
 
Vederlag/avgifter
Tono: Det er ikke utarbeidet særskilte satser for det fri scenekunstfeltet (se http://www.tono.no)
Gramo: Det er utarbeidet en egen avtale mellom Gramo og Danse og teatersentrum. Ta kontakt med elisabeth(at)scenekunst.no for kopi av avtalen.
Fond for utøvende kunstnere (se http://www.ffuk.no )
 
Grunnpris
Forestillinger som legges ut i Scenekunstbrukets database skal ha en grunnpris 1 og en grunnpris 2. Det skrives en avtale mellom gruppen og Scenekunstbruket om grunnprisen. (Grunnprisen skal samsvare  med prisen arrangøren forholder seg til og kan kun endres ved å skrive ny avtale mellom partene).
 
Reise, opphold og diett
Statens reiseregulativer eller etter særskilt avtale. Statens regulativer kan kun benyttes hvis man har et arbeidgiver-arbeidstakerforhold. Hvis man opererer som selvstendig næringsdrivende kan man få man dekket reiseutgifter mot kvittering.