Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Om bruk av arbeidskreditt

Om bruk av arbeidskreditt

Sier du ja til arbeidskreditt, må du passe på å sikre deg en kontrakt som både ivaretar rettighetene dine som skuespiller og som sikrer deg din andel dersom produksjonen skulle gå med overskudd.

Det er en økende tendens til bruk av arbeidskreditt i filmprosjekter. Dette betyr i praksis at man jobber med løfte om lønn når filmen evt. går med overskudd. Men i realiteten går svært få filmer med overskudd uten støtte fra Norsk Filmfond.

Arbeidskreditt innebærer dermed at du høyst sannsynlig ikke vil få betalt. Skuespillerforbundets råd er derfor at du må vurdere prosjektet svært nøye opp mot egen tid, overbevisning og økonomi før du evt. sier ja. (En kortfilm vil for eksempel kreve mye mindre tid, og dermed potensielt tapt inntekt, enn en tidkrevende langfilm.)

 Sier du ja til arbeidskreditt, går du i så fall inn i produksjonen som en investor. Ditt arbeid er din kapital. Du må sikre deg en kontrakt som både ivaretar rettighetene dine som skuespiller, og som sikrer at du får en lønn som tilsvarer minstelønnen i tariffavtalen dersom filmen skulle komme til å gå med overskudd. Det viktigste er at kontrakten henviser til vår tariffavtale, da er du trygg på at rettighetene dine blir ivaretatt.

Tidligere forbundsleder i NSF Agnete Haaland var skeptisk til arbeidskreditt, og uttalte følgende i 2010:
– Klart du får erfaring i spill for kamera. Jo da, kanskje du får jobbet med mennesker som kanskje senere kan gi deg en betalt jobb. Men ingen andre yrker ville akseptert å jobbe gratis i to måneder med løfte om lønn "dersom det blir penger i kassa". Å være skuespiller er tross alt et yrke. Du kan jo prøve å be en rørlegger bygge tyve gratis toaletter i en leiegård - med løfte om betaling dersom hussalget går med overskudd!