Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Lønnsmottaker eller næringsdrivende? Viktig forskjell!

Lønnsmottaker eller næringsdrivende? Viktig forskjell!

Er du arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser) eller næringsdrivende? Hvilken tilknytningsform du velger, har stor betydning for dine rettigheter og plikter.

Det er forholdet mellom oppdragsgiver/arbeidsgiver og oppdragstaker/oppdragsgiver som bestemmer hvem som er arbeidstaker, ikke-ansatt lønnsmottaker eller næringsdrivende.
De fleste skuespillere vil jobbe under flere av kategoriene, mange opererer også som arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

Det er viktig å vite hvilke plikter og rettigheter man har i de ulike arbeidsforholdene!

Skatteetatens brosjyre Arbeidtaker eller selvstendig næringsdrivende? omtaler forskjellene i rettigheter og plikter for arbeidstakere, for arbeidstakere som ikke er ansatt, og for næringsdrivende. 

Her er en forenklet oversikt over rettigheter i de viktigste tilknytningsformene:

 1. Arbeidstaker / ansatt:
  Dette er den modellen som gir best beskyttelse til kunstneren.
  Arbeidsgiver trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift og feriepenger.
  Arbeidsmiljøloven gjelder.
  Kunstneren mottar sykepenger med 100% fra første sykedag,
  og dagpenger ved arbeidsledighet.
  Arbeidsgiver betaler yrkesskadeforsikring.
  Statlig lønnsgaranti hvis arbeidsgiver skulle gå konkurs.
   
 2. Oppdragstaker, frilanser / ikke-ansatt arbeidstaker.
  Med denne modellen står kunstneren i en friere stilling til å bestemme hvor og når arbeidet skal utføres.
  Arbeidsgiveren trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift, men ikke feriepenger.
  Arbeidsmiljøloven gjelder ikke.
  Arbeidsgiver betaler ikke yrkesskadeforsikring.
  Kunstneren mottar ikke sykepenger de første 16 dagene, men med 100% dekning fra 17. sykedag.
  Sykepengeordningen gjelder hvis kunstneren har vært ansatt i fire uker før, eller er ansatt på sykemeldingstidspunktet. Er det snakk om kortere ansettelsesforhold gjelder spesielle regler.
  Kunstneren mottar dagpenger ved arbeidsløshet.
   
 3. Næringsdrivende – enkeltpersonforetak
  Kunstneren fakturerer oppdragsgiver og betaler selv forskuddsskatt.
  Arbeidsmiljøloven gjelder ikke.
  Oppdragsgiveren betaler ikke yrkesskadeforsikring.
  Kunstneren mottar ikke sykepenger de første 16 dagene, men med 65% dekning fra 17. sykedag.
  Kunstneren mottar ikke dagpenger ved arbeidsledighet.

Illustrasjon: Skatteetaten