Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Stikkordet

Stikkordet er Norsk Skuespillerforbunds medlemsblad.

Ansvarlig utgiver av bladet er forbundet ved forbundsleder, mens informasjonskonsulent Mari Thune Husvik er skrivende redaktør. Stikkordet kommer ut tre ganger i året.

Deadline i 2018 er 20. februar, 15. mai og 20. oktober.

Leserinnlegg må sendes inn i word, txt eller rtf-format og bør ikke overstige 2500 tegn (ca 1 A4-side i skriftstr. 12). Alle saker må ha overskrift, ingress, byline og mellomtitler. 

Saker sendes til mari(at)skuespillerforbund.no

Annonser i Stikkordet – priser og mål:

  Pris eks mva Mål (bxh) utfyllende

Mål (bxh) innenfor marg

1/1 side: 4400,- 210 x 260  
1/2 side liggende: 2200,- 210 x 130  180 x 107
3 spalter: 4400,-   180 x 215
2 spalter: 2500,- 134 x 260 118 x 215
1 spalte: 1600,- 72 x 260 58 x 215

Annonser sendes i ferdig pdf til mari(at)skuespillerforbund.no 

Stikkordet 2017-3

Fellesnevneren for årets tredje og siste nummer av Stikkordet er kommunikasjon. Vi har intervjuet Claire de Wangen om kommunikasjonen som oppstår mellom publikum og skuespillere i forestillingene hennes, tre teatersjefer forteller om kommunikasjonsstrategiene ved deres respektive teater og i reisebrevet skriver scenekunstkollektivet by Proxy om da de tok over ledelsen ved Teater Momentum i Odense.

Last ned »

Stikkordet 2017-2

Tema for det andre nummeret av Stikkordet i 2017 er barn og kunst. Gjennom artikler, reportasjer og intervjuer ser vi blant annet på Den kulturelle skolesekken, organisasjoner som jobber med kunst for barn og unge, barneskuespillere og scenekunst for barn. Du finner også intervju med Maria Mediaas Jørstad om talentutviklingsprogrammet ArtEx, intervju med stemmeskuespiller Christoffer Staib og reisebrev fra Konstellasjonen som har vært i Portugal og spilt forestilling for de aller minste.

Last ned »

Stikkordet 2017-1

I årets første utgave av Stikkordet har vi valgt rettigheter som tema. Her finner du blant annet artikler om åndsverkloven, opphavsrett og tredjepartsrettigheter. Vi har intervjuet Irina Eidsvold-Tøien om skapende, utøvende kunstnere, Mariken Lauvstad skriver om skuespilleres rettigheter i Sør-Afrika og Lars Øyno forteller om da Grusomhetens Teater satte opp Svanhild i Tokyo.

Last ned »

Stikkordet 2016-2

I denne utgaven av Stikkordet fokuserer vi på ulike aspekter ved det å livnære seg som skuespiller. Vi har intervjuet scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen om Kulturrådets støtteordninger, møtt Leon Ingulsrud fra SITI Company og i tillegg får du en rekke tips om hvordan skrive gode søknader og dine rettigheter som ansatt/oppdragstaker.

Last ned »

Stikkordet 2016-1

Tema for årets første utgave av Stikkordet er internasjonalisering, og her kan du lese om følgende: Artistskatt, dobbelbeskatning, Hedda Gabler i Teheran, reisebrev fra Samovarteatret, promotering av fri scenekunst i utlandet, samt mye annet som handler om det å jobbe internasjonalt som skuespiller.

Last ned »

Stikkordet 2015-3

I den siste utgaven av Stikkordet i 2015 fokuserer vi på rettigheter i folketrygden, og vi har snakket med NAV om foreldrepenger, dagpenger og pensjon.

Last ned »

Stikkordet 2-2015

I juniutgaven 2015 kan du lese om om vår nye forbundsledelse Knut Alfsen og Anne Kokkinn, og et intervju med tidligere forbundsleder som nå gleder seg til å være "bare Hauk". 

Last ned »

Stikkordet 2014-3/2015-1

Dobbeltnummeret Stikkordet 3-2014/ 1-2015 kom ut 20. januar 2015. Her kan du lese om nysatsingen Northern Lights som skal promotere nordiske skuespillere under filmfestivalen i Berlin, om hvorfor en ny avtale med NRK kan føre til at flere får se tv-drama samtidig som lønningene for skuespillere går opp, og om hvordan fiskeværet Stamsund ble til en pulserende teaterlandsby. 

Last ned »

Stikkordet nr 2-2014

Stikkordet nr 2-2014 kom ut i oktober.  Her finnes du bl.a. intervju med skuespillercoach Ivana Chubbuck som nettopp har vært på norgesbesøk. Vi har også rukket å besøke Vardeteatret, som har hatt stor suksess med sine teaterforestillinger av og med personer i fri soning. Nestleder Knut Alfsen tar til orde for ekspertlønn til dubbere, og generalsekretær Eirik Djønne har sett nærmere på forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven. 

Last ned »

Stikkordet 2014-1

Stikkordet 2014 -1 kom ut i juni. Her kan du lese om hvorfor du bør være bevisst på hvorvidt du er oppdragstaker eller ansatt, om de store pensjonsutfordringene i institusjonsteatrene, at Kulturdepartementet har inngått forlik med sju av de tolv innleserne ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek som har gått til sak mot Staten for å bli tilkjent arbeidstakerrettigheter, og om tre scenekunstnere som har valgt å gå sine egne veier.

Last ned »

Stikkordet 2013-3

Last ned »

Stikkordet 2013-2

Last ned »

Stikkordet 2013-1

Last ned »

Stikkordet 2012-4

Last ned »

Stikkordet 2012-3

Last ned »

Stikkordet 2012-2

Last ned »

Stikkordet 2011-4/2012-1

Last ned »

Stikkordet 2011-3

Last ned »

Stikkordet 2011-2

Last ned »

Stikkordet 2011-1

Last ned »

Stikkordet 2010-4

Last ned »

Stikkordet 2010-3

Last ned »

Stikkordet 2010-2

Last ned »

Stikkordet 2010-1

Last ned »

Stikkordet 2009-3/4

Last ned »

Stikkordet 2009-2

Last ned »

Stikkordet 2009-1

Last ned »

Stikkordet 2008-4

Last ned »

Stikkordet 2008-3

Last ned »

Stikkordet 2008-2

Last ned »

Stikkordet 2008-1

Last ned »

Stikkordet 2007-4

Last ned »

Stikkordet 2007-3

Last ned »

Stikkordet 2007-2

Last ned »

Stikkordet 2007-1

Last ned »