Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Kontakt oss

Administrasjonen har fast ekspedisjonstid: mandag–fredag: 09.00–15.00
Lukket i romjulen, påskeuken og i juli.

Adresse: Welhavens gate 1, 0166 Oslo
Tlf: 21 02 71 90 Fax: 21 02 71 91
E-post: nsf(at)skuespillerforbund.no

Knut Alfsen Forbundsleder

 • Leder forbundets politiske og faglige arbeid
 • Representerer forbundet utad
 • Pressetalsmann
 • Leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland

Tlf: 21 02 71 97
Mobil: 98 47 85 94
E-post: knut(at)skuespillerforbund.no

Anders Bredmose Generalsekretær

 • Administrativt ansvar
 • Forhandlinger
 • Avtaler/kontrakter
 • Internasjonalt arbeid

Tlf: 21 02 71 94
Mobil: 41 77 96 94
E-post: anders(at)skuespillerforbund.no

Anne E. Kokkinn nestleder

 • Generell nestlederfunksjon

Tlf: 21 02 71 95
E-post: anne(at)skuespillerforbund.no

Marianne Roland Medlemskonsulent

 • Medlemsopptak og oppfølging
 • Kretser og tillitsvalgte
 • Kontaktperson for stipendkomiteen
 • Fond for frilansere
 • Vederlagsfondets reise- og studiestipend
 • Abonnement på Skuespillerkatalogen

Kontortid: Alle dager utenom onsdag
Tlf: 21 02 71 98
E-post: marianne(at)skuespillerforbund.no
 

Gudrun Skuggedal Økonomikonsulent

 • Kontingenter
 • Utleie av lokaler
 • Utbetaling Fond for frilansere
 • Lønn og utbetaling av vederlag
 • Regnskap

Tlf: 21 02 71 92
E-post: gudrun(at)skuespillerforbund.no

Mari Thune Husvik Informasjonskonsulent

 • Redaktør for Stikkordet, skuespillerforbundet.no og Skuespillerkatalogen
 • Sosiale medier
 • Nyhetsbrev
 • Pressemeldinger

Tlf: 21 02 71 93
E-post: mari(at)skuespillerforbund.no