Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Ny tariffavtale for skuespillerarbeid i TV-drama
I havn: Forhandlingsleder i Virke, Geir Waage Aurdal, og forbundsleder i NSF, Knut Alfsen, kunne endelig signere ny TV-dramaavtale.

Ny tariffavtale for skuespillerarbeid i TV-drama

Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund har blitt enige om ny tariffavtale for skuespillerarbeid i TV-drama.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger som har resultert i en tidsriktig avtale. Publikum får lettere tilgang til tv-dramaproduksjoner og skuespillerne får økt betaling, sier leder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.

Lettere tilgang mot rimelig kompensasjon

Partene moderniserer det gamle systemet med premiere og repriser og gjør tv-dramaer tilgjengelig for seerne i lengre perioder. Der tidligere tariffavtale opererte med visningsperioder på fire uker, legges det i den nye avtalen til rette for digital tilgjengeliggjøring i minst syv år.

– Folk vil kunne stupe inn i de spennende universene norske tv-serier skaper, når det passer dem best, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

Skuespillerne får kompensert for utvidet visningsrett med et påslag på 54 prosent, i tillegg til en generell økning av minimumssatsene.

Gjelder alle skuespillere

Norsk Skuespillerforbund er en interesseorganisasjon og fagforening for over 1300 profesjonelle skuespillere i Norge, mens Virke Produsentforeningen er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for omkring 120 uavhengige film-, tv- og spillprodusenter.

– Det er viktig for oss å understreke at tariffavtalen gjelder for alle skuespillere som jobber i dramaproduksjoner med organiserte produsenter, avslutter Alfsen.

Vedtatt med stort flertall

Forhandlingsresultatet ble sendt på uravstemning blant skuespillerforbundets medlemmer med svarfrist 19. november, og avtalen ble vedtatt med 98 prosent av stemmene.
Den nye avtalen vil den gjelde nye produksjoner laget av Produsentforeningens medlemmer fra og med 1. januar 2016.
 

Hele avtalen her