Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kunstnernettverket: Uforståelige kutt

Kunstnernettverket: Uforståelige kutt

Fredag ble Regjeringen Solbergs tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet lagt fram. Her går det fram at Regjeringen ønsker å kutte i kunstnerstipendene og overføringene til Norsk kulturfond. Kunstnernettverket, en sammenslutning av kunstnerorganisasjoner i Norge, mener at kuttene er uforståelige.

Hør innslag på NRK Kulturnytt 13.11 her

Når statsbudsjettet i regjeringens tilleggsproposisjon økes med omkring 5 milliarder kroner i forhold til forslaget fremmet av den rødgrønne regjeringen, er det oppsiktsvekkende at det nye kulturbudsjettet reduseres med nesten 165 millioner kroner. Dette tyder på at den nye regjeringen har forlatt den forrige regjeringens ambisjon om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur. Kunstnernettverket er svært skuffet over dette. Reduksjonen rammer alle som lever av kunstproduksjon i Norge, og svekker i sin tur befolkningens tilgang på gode kunst- og kulturopplevelser. Spesielt reduksjonen i kunstnerstipender og reduksjonen i overføringene til Norsk kulturråd, mener vi er svært beklagelig.

Statens kunstnerstipend kuttes med 15 millioner 

- Dette er et dårlig signal til landets kunstnere. Den nye regjeringen har uttalt at de ønsker å satse på vekst og idéskapning nedenfra og de tiårige kunstnerstipendene bidrar åpenbart til dette. Derfor er kuttet i denne ordningen uforståelig. Vi regner med at kuttforslagene vil falle i Stortinget, og alle organisasjonene i Kunstnernettverket vil jobbe for det, sier leder i arbeidsutvalget i Kunstnernettverket, Lise Stang Lund.

- Vi håper at Venstre og Kristelig Folkeparti i budsjettforhandlingene vil stå opp som de kulturpartiene de er og reversere disse kuttene.

Bakgrunn - nye stipendordninger med bred politisk tilslutning

Den garanterte minsteinntekten (GI) ble innført i Norge på 70-tallet. I 2010 startet arbeidet med å finne en mer moderne og framtidsrettet modell for denne ordningen. Formålet med moderniseringen var å finne løsninger som ivaretok viktige kjernekvaliteter ved GI-ordningen som langsiktighet og støtte til godt etablerte og eldre kunstnere, hvor mottakerne kunne tjene penger på kunsten uten å bli straffet økonomisk for dette. Saken om de tiårige stipendene er ferdig utredet, den har bred politisk tilslutning, også fra Høyre, og forskriften er på plass. Nesten 1500 kunstnere har søkt på disse stipendene i høst.
Kunstnernettverket avholdt et ekstraordinært medlemsmøte mandag denne uken. Alle organisasjonene i nettverket stiller seg bak arbeidet for å sikre stipendene og overføringene til Kulturrådet.

 

Kunstnernettverket samler landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker.

Kunstnernettverket vil konsentrere seg om kunstnerpolitikk, med spesielt fokus på kunstneres inntekts- og sosiale forhold herunder stipend, vederlag og opphavsrett.

www.kunstnernettverket.no