Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kulturutredningen 2014
Fra NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014

1. juli var fristen for å levere innspill til NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014. Her kan du laste ned NSF og andres høringsuttalelser.

Norsk Skuespillerforbund mener kulturutredningen er et grundig og gjennomarbeidet dokument med mange gode analyser og forslag til tiltak. Vi setter pris på at utredningen tydeliggjør kulturlivets betydning for en «ytringskompetent» offentlighet med basis i verdier som demokrati, rettferdighet og mangfold, samtidig som man anerkjenner at kunsten har en egenverdi.

Les forbundets høringssvar med innspill til Kulturløftet III

En oversikt over alle høringssvar finner du på

www.regjeringen.no