Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Hovedoppgjøret på teatersektoren

Lønnsoppgjørene for teatrene er nå landet, og protokollene for både 2015 og 2016 er underskrevet.

Forhandlingsutvalget har bestått av forhandlingsleder Knut Alfsen, Eirik Djønne, Anne Elisabeth Kokkinn, Hilde Olausson og Morten Svartveit. De har blitt enige med Spekter om følgende:

 I mellomårsoppgjøret for 2015 ble det gitt 2,5 % lønnsøkning på alle trinn med virkning fra 01.04.15 og dette vil bli etterbetalt.  I hovedforhandlingen i 2016 ble det gitt 2,4 % på alle trinn med virkning fra 01.04.16.

Dette betyr at årslønn for skuespillere ved teatrene fra 01.04.16 blir:

For nyutdannete per 30.03.15 som hadde årslønn på kr 384 145 blir det per 01.04.15 393 749 og fra 01.04.16 kr 403 199.

For toppansiennitet på 14 år som hadde årslønn på kr 479 184 blir det per 01.04.15 kr 491 164 og fra 01.04.16 kr 502 952.

I tillegg økes satser for understudy med kr 1000 og delt dagsverk med kr 40 til kr 350. Dette etterbetales ikke.

Det vil også bli foretatt redaksjonelt arbeid på avtaleverket og enkelte temaer skal utredes nærmere.

Resultatet har vært til uravstemning hos medlemmene med frist 20. mai, og flertallet godkjente oppgjøret.

Lønnssatser for 2016 finner du her