Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Første del av teaterforhandlingene i boks

NSFs forhandlingsutvalg kom 21. april i havn med lønnsdelen av årets mellomoppgjør med teatrene.

I forslaget økes alle lønnstrinn med 2,5 %, noe som tilsvarer en årslønnsvekst på 2,7 %.
Tillegg for understudy økes også med to trinn på B-regulativet. 

Årets forhandlingsresultat sendes til uravstemning blant forbundets medlemmer. Men først gjenstår den viktigste delen av forhandlingene: fremtidig pensjonsordning.

Pensjonsforhandlingene 2015

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der det vanligvis ikke forhandles om annet enn lønn. Under hovedoppgjøret på teatersektoren 2014 kom man imidlertid ikke til enighet om en evt. endring i pensjonsordningene for de ansatte i teatrene. En protokoll falt på plass rett før det måtte tas stilling til brudd, og pensjonsforhandlingene ble utsatt til mellomoppgjøret 2015. 

Norsk Teater- og Orkesterforenings medlemmer, representert ved Spekter, har store utfordringer knyttet til fremtidige pensjonsforpliktelser: I følge gjeldende regnskapsregler må de kunne garantere for den fremtidige pensjonen til arbeidstakere, og det lave rentenivået vi har hatt over flere år, kombinert med lønnsvekst og økt levealder har ført til at flere teatre nå er teknisk konkurs. Staten/ Kulturdepartementet har sagt at virksomhetene selv må finne en løsning på problemet.

Skuespillere ved institusjonsteatrene har i dag ytelsesbasert pensjon, som sikrer en pensjon som svarer til 66 prosent av avgangslønnen (forutsatt medlemskap i ordningen og tilstrekkelig opptjeningstid). De ulike fagforeningene ønsker å beholde en felles pensjonsordning, slik det er i dag. LO Stat (NTL, Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon) SAN (Norsk Lektorlag, NITO), Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere overleverte klokken fredag 24. april felles forslag om pensjonsordning for ansatte i operaen, orkestre og teatre til arbeidsgiverforeningen Spekter. Men per 29. april står partene fortsatt langt fra hverandre.  

Les mer om pensjonsforhandlingene i teatersektoren her.