Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
En bønn for Oslo Nye

En bønn for Oslo Nye

Oslo Kommune må opprettholde bevilgningen til Oslo Nye Teater med kompensasjon for lønns- og prisvekst, krever en rekke foreninger for scenekunstnere i brev til Oslo Bystyre.

 Oslo Byråd skal innen 1. oktober legge fram sin eierstrategi for Oslo Nye Teater. Flere kulturaktører har ytret bekymring for teatrets fremtid, ikke minst etter at bystyret vedtok å legge Oslo Kino ut for salg tidligere i sommer. Det er blant annet opprettet en egen underskriftskampanje med tittelen Slå ring om Oslo Nye Teater.

En rekke fagforbund og interesseorganisasjoner innen scenekunstfeltet sendte fredag et brev (kopi under) til Oslo Bystyre, der de ber Oslo Kommune om å må opprettholde bevilgningen til Oslo Nye Teater  - med kompensasjon for lønns- og prisvekst.
Det er kunstnerisk, praktisk og økonomisk avgjørende at teatret får beholde en biscene som Centralteatret, mener innsenderne.

(For ytterligere kommentarer, kontakt gjerne forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Hauk Heyerdahl, tlf. 21 02 71 97 /95 96 60 02
Se også Heyerdahls blogginnlegg av 6. september)

 

Til Oslo bystyre

For Oslos befolkning fungerer Oslo Nye Teater som et ”regionteater”. Det tar pulsen på byen på en måte de nasjonale institusjonene og de kommersielle privatteatrene ikke gjør.  Oslo Nye Teater er det teateret som formidler historiene fra- og for Oslo. Oslo Nye Teater driver også Norges eldste figurteater i Trikkestallen på Torshov. Oslo Nye Dukketeatret har spilt en sentral rolle i norsk figurteater fra sin spede begynnelse under ledelse av Agnar Mykle på slutten av 1940-tallet.

En reduksjon i bevilgningen til Oslo Nye Teater vil i første omgang ramme scenen på Centralteatret. Dette bygget, som rommer det eldste teaterlokale i Oslo som fortsatt brukes til teaterformål, er viktig for teatrets mangfoldige profil. Uten Centralteatret vil samtlige av Oslo Nye sine bisceneforestillinger måtte skrinlegges, slik at teatret ikke lenger kan tilby intime forestillinger til små grupper. Teatret vil sitte igjen med forestillingene på hovedscenen. Det er en langt større investering å sette opp en forestilling av denne typen og derfor blir repertoarpolitikken også mindre preget av ”kunstneriske sjanser” og vilje til å satse på spennende nye scenekunstnere.

En reduksjon i antallet spillescener, gjør det også vanskelig for teatret å utnytte sine kunstneriske ressurser fullt ut. Det lar seg ikke gjøre å sysselsette samtlige av teatrets skuespillere på hovedscenen til enhver tid. Derfor vil en større andel av disse bli uten oppdrag i perioder dersom Centralteatret stenges, og teatrets gjenværende ressurser vil bli tilsvarende dårligere utnyttet. Videre mangler hovedscenen prøvesaler, og dette vil føre til at det vil bli lange perioder uten tilbud til publikum dersom muligheten til å holde prøver på Centralteatret faller bort.

Undertegnede organisasjoner vil derfor oppfordre Oslos politikere om å opprettholde bevilgningen til Oslo Nye Teater på dagens nivå med kompensasjon for lønns- og prisvekst. Teatret er i en økonomisk situasjon med små marginer. Selv en beskjeden reduksjon vil få dramatiske negative konsekvenser for teatrets kunstneriske profil.  

 

M.v.h.                                                                                                            

Norsk Skuespillerforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Teatertekniske fagforeninger i Fagforbundet
Dramatikerforbundet
Norsk Filmforbund
Norske Dansekunstnere
Norske Scenografer
Norsk Sceneinstruktørforening