Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Den kulturelle skolesekken harmoniseres
Bildet: Forhandlingslederne Hogne Moe (t.v.) og Knut Alfsen undertegner protokollen.

Den kulturelle skolesekken harmoniseres

Landets fylkeskommuner og kunstnerorganisasjonene er enige om felles vilkår for kunstneres formidling i skolen. Nestleder i NSF, Knut Alfsen, har ledet Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg.

Pressemelding, 27.06.2012:

Den kulturelle skolesekken skal sørge for at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordningen administreres av fylkeskommunene, som hittil har operert med ulike oppdragsvilkår for kunstnerne.  Kunstnernettverket, en paraplyorganisasjon for 22 kunstner­organisasjoner og fylkeskommunene har nå forhandlet fram forslag til en avtale med felles lønns- og honorarsatser. Begge partene er fornøyd med at det nå blir mer forutsigbare og like vilkår over hele landet.

Samordnet system
– Denne avtalen er viktig for den videre utviklingen av DKS-ordningen,sier Knut Alfsen, nestleder i Norsk Skuespillerforbund og leder av Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg:
– Den skal sikre at ressursene brukes effektivt slik at flest mulig barn får gode kulturopplevelser i skoletiden, samtidig som utøvende kunstnere og opphavsmenn får fornuftig betaling og gode arbeidsforhold.

Fleksibel beregningsmodell
I tillegg til fast lønn eller honorar pr turnédag, skal fylkeskommunene dekke reise- og oppholdskostnader og betale for eventuelle opphavsrettigheter. Det kan også inngås avtale om at fylkeskommunene skal dekke andre produksjonskostnader. Denne beregningsmodellen vil være ny for noen av kunstnergruppene.
–Kunstnere som tidligere har fått et dagshonorar der forarbeid og opphavsrettigheter var inkludert, vil nå få et noe lavere beløp for selve formidlingen, men får i tillegg vederlag for sine opphavsrettigheter og eventuelt for andre produksjonskostnader, forklarer Alfsen.

Ansettelsesform ikke avgjørende
Et sentralt moment i forhandlingene har vært atnoen kunstnere ønsker å bli ansatt som arbeidstakere, mens andre er selvstendig næringsdrivende. Disse to avtaleformene gir ulike rettigheter til sykepenger og andre trygde- og forsikringsordninger.  
–Vi har lagt vekt på at kunstnerne skal kunne velge mellom å ta oppdraget som arbeidstakere eller næringsdrivende, sier Hogne Moe, leder i forhandlingsutvalget for fylkeskommunene, og viser til at avtalen inneholder anbefalte lønns- og honorarsatser for begge avtaleformene. Avtalebestemmelsene om arbeidstid og andre rammer for turneene er også like, uavhengig av ansettelsesformen.

Kulturelt flaggskip
Begge parter har strukket seg for å komme fram til en avtale.På ett punkt har de imidlertid vært enige fra første stund:
- Den kulturelle skolesekken har blitt et flaggskip for norsk kulturpolitikk. Statlige myndigheter må følge opp med økte økonomiske tilskudd i årene som kommer, avslutter Alfsen og Moe.

Fullstendig avtaletekst og protokoll er lagt ut her.

For nærmere informasjon og kommentarer, kontakt Knut Alfsen: 98 47 85 94 og/eller Hogne Moe: 92 41 90 88. 

 

Forhandlingsutvalgene:
Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg:
Knut Alfsen (Norsk Skuespillerforbund),
Peder Horgen (Norske Dansekunstnere),
Bjørn Ingvaldsen (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere),
Eivind Lentz (Norske Billedkunstnere),
Sverre Pedersen (Norsk Filmforbund) og
Hans Ole Rian (Musikernes fellesorganisasjon).

Fylkeskommunenes forhandlingsutvalg:
Johild Kosberg Bredin (Møre og Romsdal fylkeskommune),
Hogne Moe (Turnéorganisasjonen for Hedmark) og
Knut Sether (Kultur Akershus)