Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Beatles-film med tariffstridige kontrakter

Filmprodusenten bak storsatsingen "Beatles", Storm Rosenberg AS, opererer bevisst med tariffstridige skuespillerkontrakter. - Umulig for meg å underskrive, sier leder i Norsk Skuespillerforbund, Hauk Heyerdahl, som er tilbudt en rolle i filmen.

Skuespillerarbeid i film reguleres av tariffavtale mellom Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening og Norsk Skuespillerforbund (NSF). Produsentforeningen og NSF er enige om hvordan tariffavtalen og lovgivningen skal forstås. På tross av dette, vil ikke Storm Rosenberg utstede kontrakt i tråd med tariffavtalen.

Bevisst tariffbrudd

– Storm Rosenberg AS er medlem av Produsentforeningen og er derfor bundet av Filmavtalen. På tross av dette insisterer de på å inngå rettstridig kontrakt med en skuespiller, attpåtil med leder i Norsk Skuespillerforbund. For meg er det ganske utrolig, sier Heyerdahl, som først ble tilbudt kontrakt som selvstendig næringsdrivende. Da denne inneholdt formuleringer i strid med viktige bestemmelser i tariffavtalen, ga han beskjed om at han ville være arbeidstaker og dermed beskyttet av tariffavtalen. Han fikk da til svar at produsenten uansett ikke hadde til hensikt å følge denne, men benytte en kontrakt som krever at skuespiller sier fra seg videresendingsrettigheter som utløser rett til kollektivt vederlag.

Undergraver arbeidslivets spilleregler

Produsenten argumenterer med at tariffavtalen er utdatert og ikke gir nødvendige rettigheter.

– Til dét er det å si at eventuelle endringer i tariffavtaler må skje på organisasjonsnivå. Det er ikke opp til den enkelte produsent å lage egne avtaler i strid med tariffavtalene. Videre har de nordiske landene i mange år hatt et velfungerende system for å klarere videresendingsrettigheter. Det løser de mulige problemer produsenten måtte ha, sier advokat og generalsekretær i NSF, Eirik Djønne.

Forbundsleder påpeker at skuespillere ofte opplever det som tøft å skulle forhandle om filmkontrakter på egne vegne, og at det derfor er viktig med et felles avtaleverk.

– Når en produsent velger å gi skuespillere dårligere vilkår enn de som følger av tariffavtalen, skaffer de seg ikke bare et konkurransefortrinn på ulovlig vis, de bidrar også til sosial dumping, sier Heyerdahl.

Vurderer boikott

En kontrakt som er i strid med ufravikelige bestemmelser i en tariffavtale er ugyldig, i følge arbeidstvistlovens § 6. Selv om kontrakten som tilbys juridisk sett er ugyldig, kan ikke Norsk Skuespillerforbund anbefale et medlem å underskrive den. Det er også lite heldig å utføre en jobb uten underskrevet avtale, særlig når det er punkter i tilbudet som ikke er akseptert.

– En skuespiller som mister oppdrag på dette grunnlaget, vil kunne gå til erstatningssøksmål for tapt arbeidsinntekt, påpeker Djønne

Norsk Skuespillerforbund har 6.september varslet at man vil  vurdere boikott av Storm Rosenberg AS med mindre produsenten uttrykkelig presiserer at tariffavtalens bestemmelser vil følges. 

Forbundsledelsen er i dialog med produsenten, og det er sannsynlig at partene møtes mandag. Norsk Skuespillerforbunds styre har møte samme dag.