Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Arkiv

Her finner du eldre artikler fra Norsk Skuespillerforbund.

Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond utlyste ca 300 000,- i reisestipend til skuespillere som har vært aktive i film- og tv-produksjoner. Årets tildelinger for 2015 er:

Les mer »

Northern Lights promoterer nordiske skuespillere i Berlin

Med Northern Lights vil Norsk Skuespillersenter promotere nordiske skuespillere under filmfestivalen i Berlin i februar. Av 160 søkere er 25 skuespillere er plukket ut til å delta.

Northern Lights »

Dahr og Winge nye æresmedlemmer

Skuespiller Juni Dahr og instruktør Stein Winge ble mandag 15. desember utnevnt til æresmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund.

Æresmedlemmer 2014 »

Boikotten av SDI Media og Dubberman er avsluttet

Vi har i dag avsluttet boikotten av SDI Media og Dubberman. Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund kan med umiddelbar virkning akseptere oppdrag fra disse studioene.

Les mer »

Norsk Skuespillerforbund inviterte alle dubbere til møte i går kveld (11. november 2014) for å utveksle informasjon. I overkant av 20 dubbere, både medlemmer og ikke-medlemmer, var innom det 2,5 timer lange møtet.

Les mer »

I forbindelse med den pågående boikotten har SDI Media sendt ut et brev til de som tidligere har dubbet for dem. Norsk Skuespillerforbund har fått tilgang til brevet, og vi ønsker å imøtegå noen av de påstandene som fremsettes der som er direkte feilaktige.

feilaktig fra SDI »

Spennende mulighet under filmfestivalen i Berlin

Forbundets medlemmer inviteres til å melde seg på Northern Lights, et spennende prøveprosjekt for å promotere nordiske skuespillere til internasjonal filmbransje under filmfestivalen i Berlin.

Northern Lights »

Norsk Skuespillerforbund går til boikott av dubbingstudioene SDI Media og Dubberman med virkning fra fredag 24.10 kl. 24:00. Fra dette tidspunktet og så lenge boikotten varer, er det forbudt for medlemmer av NSF å inngå nye oppdragsavtaler med disse to studioene.

Boikott av SDI og Dubberman »

Kilden har besluttet å utsette Cats i Fjæreheia på ubestemt tid. Etter strid omkring bruk av ca. 50 studenter fra Bårdar Akademiet og Universitetet i Agder i Agder Teaters oppsetning av Cats i utendørsamfiet i Fjæreheia, har påtroppende teatersjef for Agder Teater Birgit Amalie Nilsen besluttet å utsette forestillingen på ubestemt tid.

Les mer »

Boikottvarsel til SDI og Dubberman

Norsk Skuespillerforbund har varslet dubbingstudioene SDI Media og Dubberman om boikott med virkning fra 24.10.2014 dersom studioene ikke bekrefter at de vil gå bort fra reduksjon i dubbernes timesats.

Boikottvarsel til SDI og Dubberman »

Boikott, hva er det?

I den senere tid har vi fått henvendelser fra medlemmer som lurer på hva en boikott innebærer. Her er en kort avklaring.

kort om boikott »

Lønnssituasjonen for dubbere

Fjorårets dubbingboikott har gitt viktige resultater, men noen avgjørende steg gjenstår.

Lønnssituasjonen for dubbere »

Derfor sier vi likhet med Norske Dansekunstnere og Musikernes Fellesorganisasjon nei til gratisarbeidende studenter ved profesjonelle scener.

Nei til gratisarbeid »

Årlig audition

Årlig audition er til for at teatersjefer og castingbransjen skal få møte nyutdannede skuespillere.

årlig audition »

Forlik og seier i NLB-saken

Av de tolv innleserne ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek som gikk til sak mot Staten, har alle nå blitt tilkjent fulle arbeidstakerrettigheter. Staten ved Kulturdepartementet er dømt til å betale 237 000 kroner i saksomkostninger.

Fikk arbeidstakerstatus »

Fem nye kunstnere ansatt i Skuespiller- og danseralliansen

-Mange kvalifiserte søkere til få stillinger viser at dansere og skuespillere ønsker kontinuitet i karrièren, noe alliansen kan bidra til, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Nye ansettelser i alliansen »

Endelig dubbingavtale!

–Vi er stolte av at vi har klart å komme fram til en avtale som vi tror og håper er bra for begge parter, sier daglig leder i NorDubb, Robert Johnsen, og forbundsleder i NSF, Hauk Heyerdahl.

endelig dubbingavtale »

Innlesere i Oslo Tingrett

Har flere innlesere ved Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek krav på fast tilsetting? Det er spørsmålet Oslo Tingrett skal ta stilling til når saken mellom flere innlesere og Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek fortsetter denne uka.

NLB i Oslo Tingrett »

Forhandlinger med Spekter/Norsk Teater- og Orkesterforening ble avsluttet ved rett før midnatt 15.mai. Forhandlingsresultatet er godkjent ved uravstemning.

Hovedoppgjøret 2014 »

Stor oppslutning 1. mai

Over 100 skuespillere deltok da skuespillerforbundet stilte i 1. maitoget i Oslo torsdag. Med 8900 deltakere totalt var toget var det nest største i moderne tid, melder pressen.

Arbeidernes dag »

Enighet med NorDubb

Som kjent har forbundet i lang tid forsøk å få til en tariff- eller bransjeavtale for dubbingarbeid. Skuespillerforbundets forhandlingsutvalg har nå kommet til enighet om en avtale med NorDubb, én av de store dubbingprodusentene.

Forhandlingsresultat NorDubb »

Tildelinger fra Statens kunstnerstipend 2014

Tildelingene fra Statens kunstnerstipend ble offentliggjort i dag 8. april.

Statens kunstnerstipend »

Brudd i dubbingforhandlingene

Etter flere henvendelser mottok NSF den 21. januar et endelig svar fra dubbingstudioene: De var ikke villige til å gjenoppta fellesforhandlingene, med mindre man på forhånd kunne binde seg til lønnsnivå som tidligere er avvist av dubberne.

Stopp i dubbingforhandlingene »

Dubberne: Stå på krava

Etter at det ble brudd i forhandlingene om en dubbingavtale før jul, innkalte NSF til allmøte for dubbere 7. januar. Møtet støttet forhandlingsutvalgets avvisning av siste tilbud fra studioene.

Dubbingforhandlinger »

Kunstnernettverket: Uforståelige kutt

Fredag ble Regjeringen Solbergs tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet lagt fram. Her går det fram at Regjeringen ønsker å kutte i kunstnerstipendene og overføringene til Norsk kulturfond. Kunstnernettverket, en sammenslutning av kunstnerorganisasjoner i Norge, mener at kuttene er uforståelige.

Kunstnernettverket om kulturbudsjettet »

Rakk å innfri Kulturløftet

Med sitt budsjettframlegg rakk regjeringen Stoltenberg II å innfri løftet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål .

kulturbudsjettet 2014 »

TV-dramaavtalen skal reforhandles, men gjelder inntil videre. Her er forbundets råd:

Om TV-dramaavtalen »

Filmprodusenten bak storsatsingen "Beatles", Storm Rosenberg AS, opererer bevisst med tariffstridige skuespillerkontrakter. - Umulig for meg å underskrive, sier leder i Norsk Skuespillerforbund, Hauk Heyerdahl, som er tilbudt en rolle i filmen.

Bryter filmavtalen »

Kulturutredningen 2014

1. juli var fristen for å levere innspill til NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014. Her kan du laste ned NSF og andres høringsuttalelser.

NSF om Kulturutredningen  »

Fortsatt uenighet om lydbokinnlesning

Innleserne ved Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek avsluttet boikotten av foretaket fom. mandag 24. juni. Men partene er fremdeles ikke enige om praksis framover.

Uenighet om lydbøker »

Dubbingforhandlinger i gang

NSF er nå i forhandling med SDI Media, Dubberman og NorDubb om en tariffavtale for dubbing.

Dubbingforhandlinger »

NSFs styre om NLB-boikotten

Styret i Norsk Skuespillerforbund kom etter styremøte 26.mai med en samlet uttalelse om innlesernes pågående boikott av Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

Les mer »

Innlesere ved NLB til boikott

Etter langvarig konflikt om ansettelses- og arbeidsforhold har innlesere ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek gått til egeninitiert boikott. NSFs er ikke part i boikotten, men støtter innlesernes krav om ryddige arbeidsforhold.

NLB-konflikt »

Dubbingboikott avblåst

Norsk Skuespillerforbund opphever boikotten av studioene SDI Media og Dubberman, som har forpliktet seg til å forhandle om en kollektiv avtale for dubbingarbeid.

Dubbingboikott avblåst »

Boikott!

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer boikotter dubbingstudioene SDI Media og Dubberman fra 2. april.

Boikotter SDI og Dubberman »

Vederlagsmidlene som forsvant

Opphavsmenn, kunstnere og produsenter har 200 millioner kroner i utestående krav mot kabelselskapene.

Kringkastere vs Norwaco »

Boikottvarsel til dubbingstudioer

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer vil gå til boikott av SDI Media og Dubberman dersom studioene gjennomfører kutt i satsene for dubbing.

Les mer »

Høring om Oslo Nye Teaters framtid

Oslo kommunes byråd for kultur ønsker å omgjøre byens eget teater til et prosjektteater. Men hva ligger egentlig i begrepet? Tirsdag 8.januar var de åpen høringen om Oslo Nye Teater i formannskapssalen i Rådhuset.

Prosjektteater »

Æresmedlemmer med stort engasjement

Rhine Skaanes og Bernhard Ramstad ble søndag kveld utnevnt til æresmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund.

æresmedlemmer 2012 »

Skuespillerforbundet, ved forbundsleder Hauk Heyerdahl, generalsekretær Eirik Djønne og medlem Peder Opstad, møtte 23.oktober i Stortingets familie- og kulturkomite. Her kan du lese noen av deres innspill til det foreslåtte Statsbudsjettet for 2013.

NSF om kulturbudsjettet 2013 »

En bønn for Oslo Nye

Oslo Kommune må opprettholde bevilgningen til Oslo Nye Teater med kompensasjon for lønns- og prisvekst, krever en rekke foreninger for scenekunstnere i brev til Oslo Bystyre.

Les mer »

Endelig ny tariffavtale for reklamefilm

Etter mange år med utdatert avtaleverk får produsenter og skuespillere som jobber innen reklamefilm nå en tariffavtale å forholde seg til.

Les mer »

Skuespiller- og danseralliansen er stiftet!

Det nye aksjeselskapet Skuespiller- og danseralliansen skal sikre frilansskuespillere og -dansere inntekter og sosiale rettigheter. Alliansen er stiftet 28. juni av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.

Allianse for frilansere »

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere har i flere år arbeidet for opprettelsen av en skuespiller- og danserallianse etter svensk modell i Norge. I statsbudsjettet for 2012 er det satt av midler til en treårig forsøksordning med oppstart i november/ desember 2012. Alliansen skal sikre aktive, frilansende scenekunstnere sosiale rettigheter og kontinuitet i sitt kunstneriske virke.

Les mer »

Den kulturelle skolesekken harmoniseres

Landets fylkeskommuner og kunstnerorganisasjonene er enige om felles vilkår for kunstneres formidling i skolen. Nestleder i NSF, Knut Alfsen, har ledet Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg.

Les mer »

Salg av Oslo Kino er en tabbe!

Les kronikk av forbundslederne i Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norske Dramatikeres forbund og Norsk Skuespillerforbund i Aftenposten 13.06. Verdens beste kinosystem i fare.

Les mer »

Verdens skuespillere jubler over historisk traktat

Film- og tv-skuespillere har fått internasjonal aksept for sine ideelle og økonomiske rettigheter.

Les mer »

Ny generalsekretær i Norsk Skuespillerforbund

Advokat Eirik Djønne er ansatt som generalsekretær i Norsk Skuespillerforbund (NSF). – En drømmesituasjon for oss, sier forbundsleder Hauk Heyerdahl.

Les mer »

Fast ansatte skuespillere tjener dobbelt så mye som frilanserne, og mannlige skuespillere tjener 48 prosent mer enn sine kvinnelige kolleger. Dette - og mye mer - gikk fram av forbundets medlemsundersøkelse utført av Perduco Kultur i 2008.

Skuespillerforbundets medlemsundersøkelse 2008 »