Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Viktig melding til alle medlemmer vedr. produksjonen “SAMMEN”

Vi ber om at skuespillere og filmarbeidere tar kontakt med henholdsvis Norsk Skuespillerforbund eller Norsk filmforbund dersom dere får forespørsler om produksjonen "SAMMEN".

Den 24. august 2017 ble Marius Pinnås Sørvik samt seskapene «Sørvik Pinnås» (org. nr. 914 593 549) og «Marius Sørvik Productions» (org.nr. 912 616 185) slått konkurs på bakgrunn av manglende lønns- og honorarutbetalinger til medlemmer av Norsk Skuespillerforbund og Norsk filmforbund.

Vi har etter dette mottatt henvendelser om et nytt prosjekt fra Pinnås Sørvik med arbeidstittelen «Sammen». Om dette prosjektet har vi innhentet følgende opplysninger:

  • Face Casting er ikke involvert i prosjektet «Sammen». De trakk seg fra prosjektet i november 2018 og har etterfølgende anmeldt Pinnås Sørvik til politiet for bedrageri.
  • «New Aggregate Films» og «MHX Scripted» eksisterer ikke som selskaper. De er ikke registret som selskaper i Brønnøysundregistrene.
  • NENT/Viaplay opplyser at de ikke har noen relasjon til Marius Pinnås Sørvik eller hans selskaper/prosjekter. Likevel er deres logo plassert på plakaten for prosjektet «Sammen» på IMDB.
  • Vi har sett kontrakter for prosjektet «Sammen» hvor det er oppgitt organisasjonsnummer som ikke eksisterer.

Vi ber derfor om at skuespillere og filmarbeidere tar kontakt med henholdsvis Norsk Skuespillerforbund eller Norsk filmforbund dersom dere får forespørsler om dette prosjektet.