Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Støtteerklæring til Norsk filmforbund
– At en tariffavtale ikke regulerer et så sentralt element i et arbeidsforhold som lønn, er i seg selv ganske spesielt, og det er særlig alvorlig at dette har vart i fem år, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Støtteerklæring til Norsk filmforbund

Norsk Skuespillerforbund støtter Norsk filmforbund i deres pågående streik.

Norsk Skuespillerforbund vedtok i styremøte 3. september 2018 å støtte Norsk filmforbunds pågående streik. Vi støtter kravet om at det må innføres rimelige minstelønnssatser i tariffavtalen.

– At en tariffavtale ikke regulerer et så sentralt element i et arbeidsforhold som lønn, er i seg selv ganske spesielt, og det er særlig alvorlig at dette har vart i fem år, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Les mer på filmforbundets nettsider.

Ta kontakt på nsf(at)skuespillerforbund.no / 21 02 71 90 dersom du har spørsmål vedrørende streiken.