Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Nye styrerepresentanter i Norsk Skuespillerforbund

Nye styrerepresentanter i Norsk Skuespillerforbund

Ingvild Holthe Bygdnes er ny styrerepresentant i Norsk Skuespillerforbund. Kristoffer Sagmo Aalberg ble gjenvalgt.

Generalforsamlingen er Norsk Skuespillerforbunds høyeste organ. I år møtte 41 delegater fra forbundets lokale kretser rundt om i landet til generalforsamlingen. Saker på dagsorden var gjennomgang av årsberetning og regnskap for 2016, budsjett for 2017, vedtektsendringer og valg av styrerepresentanter, valgkomité, representanter til vederlagsfondet og stipendkomiteen.

Nye styrerepresentanter

Ingvild Holthe Bygdnes har til nå sittet som vara til styret, og var i år innstilt som styrerepresentant. Kristoffer Sagmo Aalberg, sittende styremedlem, var dette året på valg og ble gjenvalgt av generalforsamlingen.

Styret i Norsk Skuespillerforbund ser nå slik ut:

 • Knut Alfsen
 • Anne E. Kokkinn
 • Helga Guren
 • Camilla Belsvik
 • Paul-Ottar Haga
 • Ingvild H. Bygdnes
 • Kristoffer S. Aalberg

Vararepresentanter til styret:

 • Madeleine B. Nilsen
 • Ingrid Enger Damon
 • Heidi Goldmann
 • Jorunn Lullau
 • Ulla Marie Broch

Valgkomité:

 • Ellen Horn
 • Kjersti Elvik
 • Glenn-André Kaada

Vararepresentant valgkomité:

 • Jon B. Devik

Vederlagsfondet:

 • Thorbjørn Harr
 • Silje Breivik
 • Knut Alfsen
 • Hanne Dieserud
 • Maria Bock

Stipendkomiteen:

 • Pernille D. Johnsen
 • Berit Rusten
 • Paul Åge Johannessen
 • Huy Le Vo
 • Katrine Lunde Mackenzie

Varerepresentanter stipendkomité:

 • Marius Lien
 • Gunhild Hjertaas
 • Duc Mai-The
 • Morten Espeland
 • Karin Stautland