Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Om forbundet / About

Om forbundet / About

Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. Forbundet har rundt 1370 medlemmer, hvorav det store flertall er frilansere.

For information in English about Norwegian Actors Equity, please click here.

NSF ble stiftet i 1898, som en av verdens første skuespillerforbund.

Hvem er Norsk Skuespillerforbund:

Norsk Skuespillerforbund er en partipolitisk uavhengig fagforening og interesseorganisasjon som skal ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. NSF skal være partipolitisk uavhengig. I dag har har forbundet rundt 1370 medlemmer, hvorav det store flertall er frilansere. Medlemmene er organisert i kretser (lokallag). Kretsene velger sine tillitsmenn og delegater til generalforsamlingen, som er forbundets øverste organ. Generalforsamlingen velger styre med forbundsleder og nestleder.

Dette gjør Norsk Skuespillerforbund:

  • forhandler frem tariffavtaler for skuespillere innenfor film, teater, TV, dubbing, reklame og digitale medier
  • forhandler frem vederlagsavtaler for skuespillere
  • betaler ut individuelle vederlag for salg og visning av film, lydbøker, tv- og radioprogrammer.
  • arbeider for å øke de statlige bevilgningene til scenekunst, film og tv-drama
  • arbeider for å øke antall stipend for skuespillere
  • arbeider for å skape nye arbeidsarenaer for skuespillere
  • arbeider for å styrke den profesjonelle scenekunsten innenfor Den kulturelle skolesekken
  • markerer skuespillerens plass i kulturbildet nasjonalt og internasjonalt
  • skal være en effektiv serviceorganisasjon for forbundets medlemmer

Dette har vi gjort - Årsmeldinger:

Dette mener Norsk Skuespillerforbund - høringsuttalelser og innspill:


2017:

2016:

2015:

2014:

Div. undersøkelser og statistikk om skuespillerfaget og  -yrket: