Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kunstnernettverket

Kunstnernettverket

Norsk Skuespillerforbund er med i nettverksorganisasjonen Kunstnernettverket.

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge.
Samlet har disse forbundene om lag 25 000 medlemmer.

Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker.

Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. 

Høsten 2015 lanserer Kunstnernettverket et felles, sekspunkts kunst- og kulturpolitisk program. De felles sakene som nettverket fronter spenner vidt, fra stipendpolitikk og åndsverklov til trygderettigheter og vilkår i Den kulturelle skolesekken.

Det politiske programmet er lagt ut her:

Les mer på www.kunstnernettverket.no