Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Medlemskap

Norsk Skuespillerforbund er en interesseorganisasjon og en uavhengig fagforening for profesjonelle skuespillere. Dette får du som medlem, og slik melder du deg inn:

Medlemsfordeler

Som medlem av Norsk Skuespillerforbund får du en rekke medlemsfordeler.

Medlemsfordeler »

Norsk Skuespillerforbund er åpent for alle profesjonelle skuespillere. Som hovedregel må et medlem ha fullført en treårig skuespillerutdanning på høgskolenivå eller ha tilsvarende profesjonell erfaring. Forbundet kan også ta opp medlemmer som uten slik erfaring har skuespilleryrket som hovedinntektskilde.

Hvem kan bli medlem? »

Søk om medlemskap i Norsk Skuespillerforbund her!

Søk om medlemskap »

Kontingentsatser Norsk Skuespillerforbund

Kontingent til Norsk Skuespillerforbund er inntektsregulert. Faktura utsendes én gang i halvåret, i januar og juli. Skuespillere med lengre engasjement ved institusjonsteatre betaler kontingent gjennom månedlig trekk i lønn.

Kontingentsatser NSF »