Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Styret

Norsk Skuespillerforbunds styre velges av generalforsamlingen. Styret består av leder, nestleder samt fem styremedlemmer og vararepresentanter.


Forbundsleder Knut Alfsen (valgt 2015, nestleder 2011-2015)
Nestleder Anne E. Kokkinn (valgt 2015, varamedlem 2011-2015)

Øvrige styrerepresentanter: Maria Bock (2011)

Camilla Belsvik (2012)
Kristoffer Sagmo Aalberg (2015)
Paul-Ottar Haga (2016)
Helga Guren (2016)

Vararepresentanter:


Ingunn Beate Øyen (2013) 

Ingvild H. Bygdnes (2015) 

Ulla M. Broch (2012)

Hallbjørn Rønning (2011)
Jorunn Lullau (2016)

Møteplan våren 2017:

Forbundsstyret har møter på følgende datoer våren 2017: 

30. januar, 20. februar, 13. mars, 18. april, 8. mai og 21. mai før generalforsamling.