Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Styret

Norsk Skuespillerforbunds styre velges av generalforsamlingen. Styret består av leder, nestleder samt fem styremedlemmer og vararepresentanter.

Forbundsleder Knut Alfsen (valgt 2015, nestleder 2011–2015)
Nestleder Anne E. Kokkinn (valgt 2015, varamedlem 2011–2015)

Øvrige styrerepresentanter: 

Camilla Belsvik (2012)
Kristoffer Sagmo Aalberg (2015)
Paul-Ottar Haga (2016)
Helga Guren (2016)
Ingvild H. Bygdnes (2017)

Vararepresentanter:

Jorunn Lullau (2016)
Madeleine B. Nilsen (2017)
Ingri Enger Damon (2017)
Heidi Goldmann (2017)
Iselin Shumba (2018)