Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Kalender

Åpent møte: Scenekunsten i Kulturrådet

Sted: Welhavens gate 1, Oslo
Fra: Fredag 17. Februar 2017 klokken 10.30 til: 13.30

Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk Kulturråd inviterer til åpent møte om scenekunsten i Kulturrådet fredag 17. februar.

I samarbeid med Danse- og teatersentrum, Norske Dansekunstnere og Norsk Kulturråd arrangerer vi et åpent møte om Kulturrådets scenekunstordninger. Det vil både bli informasjon om støtteordninger og panelsamtale om ordningene fungerer optimalt og hva de bør dekke.

Del 1:

Kulturrådets scenekunstseksjon og scenekunstkonsulent vil informere om søknadsbehandling, budsjetteringspraksis, fagutvalgenes «indre liv», Kulturrådets utviklingsoppgaver og pågående evalueringer. 

Del 2:

Panelsamtale med rådsmedlemmer/utvalgsmedlemmer og representanter fra NoDa, NSF og DTS:

• Skal og bør kulturrådets tilskuddsordninger dekke alle tilskuddsbehov som fri scenekunst har i dag/fremover? Hva slags behov er det ev. som ikke kan dekkes, og hvilke andre tilskuddssystemer kan være interessante?

• Hva skal skje med basiskompanier etter maksgrensen på 12 år?

• Hvordan forholde oss til den nye ordningen for driftstilskudd under Kulturrådet? • Bør prosjekter kunne få fullfinansiering fra Kulturrådet?

• Hva kan gjøres for å redusere byråkratibyrden for frie kunstnere ved søknadsprosesser?

Salen inviteres til å bidra med spørsmål og innspill.

Tid: 

Fredag 17. februar, kl 10:30 -13:30 

Sted: 

Norsk Skuespillersenters lokaler, Welhavens gate 1, Oslo. 

Kommende:

    Ingen kommende forekomster for dette arrangementet.

Tidligere:

    Ingen tidligere forekomster for dette arrangementet.

Eksporter til kalenderapplikasjon