Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

TV

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramatiske TV-produksjoner. Oppdaterte satser med virkning fra 1. september 2016

Les mer »

Tariffavtale mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramaproduksjoner i NRK. Oppdaterte satser med virkning fra 1. mai 2018.

Les mer »