Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

TV-drama (utenfor NRK)

Tariffavtale om skuespilleres medvirkning i dramatiske TV-produksjoner, inngått av Norsk Skuespillerforbund og Virke Produsentforeningen.

Fullstendig avtale kan lastes ned her

 

Satser for skuespillerarbeid i TV-drama:

(Vedlegg 1 til tariffavtale mellom NSF og Virke på området for TV-drama. Justert per 1. september 2016.)

Til avtalens punkt 5.1: Grunnlønn

Lønnen skal være minimum:

kr. 487 380,- pr. år
kr. 48 737,- pr. mnd
kr. 4 873,- pr. dag fra 1-3 dager
kr 3 480,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer

Skuespillere over 18 år uten utdanning og/eller erfaring har følgende minimumslønner:

kr. 316 481,- pr. år
kr. 25 317,- pr. mnd
kr. 2 152,- pr. dag fra 1-3 dager
kr 1 596,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Det vises for øvrig til tariffavtalens pkt. 8.1 om tilgjengeliggjøringsvederlag, som kommer i tillegg til disse satsene.

Dette gir følgende minimumsutbetaling (se kolonne t.h.):

 

Minimumssats arbeid

Minimumssats + tilgjengeliggjøringsvederlag

Påslag:

 

+54 %

Per år:

kr 487 380

kr 750 565

Per mnd:

kr 48 737

kr 75 055

Per dag fra 1-3 dager

kr 4 873

kr 7 504

Per dag for 4 dager eller mer

kr 3 480

kr 5 359

 

Til avtalens punkt 5.4: Vederlag for særlige arbeidsoppgaver:

Leseprøver:
kr. 629,- pr. time

Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 409,- pr. time

Prøvefilming (ikke 1. gangs audition):
kr. 1 755,- for inntil fire timer
kr. 3 364,- for 4 til 8 timer

Ettersynkronisering:
kr. 624,- pr. time

Reisedager og mellomdager

For reisedager og mellomdager som krever overnatting, skal skuespilleren ha 50% av avtalt dagsats.
Til avtalens punkt 5.6: Vederlag for tilrådighetsstillelse
Vederlag for tilrådighetsstillelse kan ikke settes lavere enn kr 27 676,- pr. måned.
I tillegg betales kr 1 384,- pr. arbeidsdag.
 

Til avtalens punkt 5.7: Samlet lønn for en rolle

Ved avtale om samlet lønn for en rolle kan det ikke avtales lavere vederlag enn kr 60 886,- pr. måned,
eller dagsats under kr 6 089,-