Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Teateravtalen

Teateravtalen

Oppdaterte satser med virkning fra 1. april 2018.

Her finner du hele tariffavtalen: Tariffavtale mellom Norsk- teater og orkesterforening/Spekter og Norsk Skuespillerforbund 2018–2020
 

Særavtale om tillitsvalgte og kunstnerisk råd
 

Hovedoppgjøret 2018

I år har det vært hovedoppgjør, som innebærer at det kan forhandles om bestemmelsene i tariffavtalen i tillegg til lønnen. Norsk Skuespillerforbunds forhandlingsutvalg har bestått av Knut Alfsen, Per Christian Ellefsen, Birgitte Victoria Svendsen, Paul-Ottar Haga og Per Emil Grimstad, i tillegg til generalsekretær Anders Bredmose og juridisk konsulent Brynhild Mostad Ystgaard fra administrasjonen.

Spekter og NSF ble enige om følgende:

  • Generell regel om 10 ukers varsling i forbindelse med søndagsarbeid. Det gjelder både selve søndagen og den «alternative» ukefridagen. Vi skriver «alternativ», for å understreke at søndagen som hovedregel fortrinnsvis er fridag, og at alle andre dager er alternative. Teatre som per 1. april 2018 har ordninger med kortere enn 10 ukers varslingsfrist kan fortsette med dette, men da med minimum 8 ukers varsel.
  • En økning av tillegget på delt dagsverk på 150 kr. slik at tillegget nå er 500 kr.
  • Et kronetillegg på 13.700

Resultatet fra forhandlingene ble sendt på uravstemning til alle stemmeberettigede medlemmer. 97% av de som stemte godkjente resultatet.

I hovedoppgjørsåret gis det en lønnsøkning på 13 700 kr. på alle trinn med virkning fra 01.04.18.

Lønnssatser finner du i tabellen under. Hele A- og B-regulativet finner du i tariffavtalen.

Hovedlønnstabell:

Ansiennitet:

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

12 år

14 år

ANSETTELSE

(S1)

               

Lønnstrinn

12

14

16

18

20

22

24

29

Årslønn per 1.4.2018 426 777 436 134 446 599 455 709 466 914 479 103 491 784 528 974

STYKKEKONTRAKT

(S2)

               

Lønnstrinn

14

16

18

20

22

24

26

31

Årslønn per 1.4.2018 436 134 446 599 455 709 466 914 479 103 491 784 505 080 543 626

 

Direkte innplasseringer:

Lønnstrinn 

Årslønn 2017 

Årslønn 2018 

29

515 274 528 974

30

522 416

536 116

31 

529 926

543 626

32 

537 436

551 136

33

545 253 558 953

34

 553 072

566 772

 

Veiledende utregning til bruk i det frie feltet:

For utarbeidelse av produksjonsbudsjett til prosjektsøknader, bruk satser for stykkekontrakt.
Følgende utregning kan brukes:
Dagslønn = årslønn etter ansiennitet / 229*

(*antall arbeidsdager per år)

Avtale om antall skuespillerstillinger

Norsk Skuespillerforbund har inngått avtale med de største institusjonsteatrene som forplikter disse til å ha et visst antall fast ansatte skuespillere, og et visst antall på midlertidige ansettelser. Teatrene skal også ha et minimum antall skuespillerårsverk. Når en fast ansatt skuespiller går av med pensjon eller sier opp, må teatret ansette en ny i fast stilling dersom ikke antallene over er oppfylt. Det står teatersjefen fritt hvem han/hun vil tilby en stilling. Når det gjelder de midlertidig ansatte, står det teatersjefene fritt å velge de skuespillere de ønsker å knytte til seg, og for hvor lenge. Det er ikke gitt at en kontrakt fornyes når åremålsperioden er over.

Fordeling ved de ulike teatrene er som følger:

Teater Antall skuespillerårsverk (min.) Derav faste stillinger (min.)
Nationaltheatret 52 42
Det Norske Teatret 50 35
Oslo Nye Teater 26 11
Den Nationale Scene 34 22
Rogaland Teater 24 19
Trøndelag Teater 30 20
Hålogaland Teater 15 8