Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Teateravtalen

Tariffavtale mellom Norsk- teater og orkesterforening/Spekter og Norsk Skuespillerforbund (lenke)

Særavtale om tillitsvalgte og kunstnerisk råd

 

Hovedoppgjøret 2016

Lønnsoppgjørene for teatrene er nå landet, og protokollene for både 2015 og 2016 er underskrevet.

Forhandlingsutvalget har bestått av forhandlingsleder Knut Alfsen, Eirik Djønne, Anne Elisabeth Kokkinn, Hilde Olausson og Morten Svartveit. De har blitt enige med Spekter om følgende:

I mellomårsoppgjøret for 2015 ble det gitt 2,5 % lønnsøkning på alle trinn med virkning fra 01.04.15 og dette vil bli etterbetalt.  I hovedforhandlingen i 2016 ble det gitt 2,4 % på alle trinn med virkning fra 01.04.16.

Dette betyr at årslønn for skuespillere ved teatrene fra 01.04.16 blir:

For nyutdannete per 30.03.15 som hadde årslønn på kr 384 145 blir det per 01.04.15 393 749 og fra 01.04.16 kr 403 199.

For toppansiennitet på 14 år som hadde årslønn på kr 479 184 blir det per 01.04.15 kr 491 164 og fra 01.04.16 kr 502 952.

Resultatet har vært til uravstemning til medlemmene med frist 20. mai, og flertallet godkjente oppgjøret. Lønnssatser finner du i tabellen under.

Hovedlønnstabell:

Ansiennitet:

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

12 år

14 år

ANSETTELSE (S1)

               

Lønnstrinn

12

14

16

18

20

22

24

29

Årslønn per 1.4.2016 403 199 412 332 422 547 431 439 442 376 454 273 466 651 502 952

STYKKONTRAKT (S2)

               

Lønnstrinn

14

16

18

20

22

24

26

31

Årslønn per 1.4.2016 412 332 422 547 431 439 442 376 454 273 466 651 479 629 517 253

 

Direkte innplasseringer:

Lønnstrinn 

Årslønn 2015 

Årslønn 2016 

29

491 164

502 952

30

497 972

509 923

31 

505 130

517 253

32 

512 289

524 584

33

519 741

532 214

34

 527 193

539 846

 

Veiledende utregning til bruk i det frie feltet:

For utarbeidelse av produksjonsbudsjett til prosjektsøknader, bruk satser for stykkontrakt.
Følgende utregning kan brukes:
Dagslønn = årslønn etter ansiennitet / 229*

(*antall arbeidsdager per år)

Avtale om antall skuespillerstillinger

Norsk Skuespillerforbund har inngått avtale med de største institusjonsteatrene som forplikter disse til å ha et visst antall fast ansatte skuespillere, og et visst antall på midlertidige ansettelser. Teatrene skal også ha et minimum antall skuespillerårsverk. Når en fast ansatt skuespiller går av med pensjon eller sier opp, må teatret ansette en ny i fast stilling dersom ikke antallene over er oppfylt. Det står teatersjefen fritt hvem han/hun vil tilby en stilling. Når det gjelder de midlertidig ansatte, står det teatersjefene fritt å velge de skuespillere de ønsker å knytte til seg, og for hvor lenge. Det er ikke gitt at en kontrakt fornyes når åremålsperioden er over.

Fordeling ved de ulike teatrene er som følger:

Teater Antall skuespillerårsverk (min.) Derav faste stillinger (min.)
Nationaltheatret 52 42
Det Norske Teatret 50 35
Oslo Nye Teater 26 18 (under forhandling)
Den Nationale Scene 34 22
Rogaland Teater 24 19
Trøndelag Teater 30 20
Hålogaland Teater 15 8