Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Teateravtalen

Her finner du hele tariffavtalen: Tariffavtale mellom Norsk- teater og orkesterforening/Spekter og Norsk Skuespillerforbund 2016–2018

 

Særavtale om tillitsvalgte og kunstnerisk råd

 

Mellomoppgjøret 2017

Lønnsoppgjørene for teatrene er nå landet og protokollene for 2017 er underskrevet.

Norsk Skuespillerforbunds forhandlingsutvalg har bestått av Knut Alfsen, Anders Bredmose og Anne Elisabeth Kokkinn. De har blitt enige med Spekter om følgende:

I mellomårsoppgjøret for 2017 gis det 2,45 % lønnsøkning på alle trinn med virkning fra 01.04.17.

Lønnssatser finner du i tabellen under. 

Hovedlønnstabell:

Ansiennitet:

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

12 år

14 år

ANSETTELSE

(S1)

               

Lønnstrinn

12

14

16

18

20

22

24

29

Årslønn per 1.4.2017 413 077 422 434 432 899 442 009 453 214 465 403 478 084 515 274

STYKKEKONTRAKT

(S2)

               

Lønnstrinn

14

16

18

20

22

24

26

31

Årslønn per 1.4.2017 422 434 432 899 442 009 453 214 465 403 478 084 491 380 529 926

 

Direkte innplasseringer:

Lønnstrinn 

Årslønn 2016 

Årslønn 2017 

29

502 952 515 274

30

509 923

522 416

31 

517 253

529 926

32 

524 584

537 436

33

532 214

545 253

34

 539 846

553 072

 

Veiledende utregning til bruk i det frie feltet:

For utarbeidelse av produksjonsbudsjett til prosjektsøknader, bruk satser for stykkekontrakt.
Følgende utregning kan brukes:
Dagslønn = årslønn etter ansiennitet / 229*

(*antall arbeidsdager per år)

Avtale om antall skuespillerstillinger

Norsk Skuespillerforbund har inngått avtale med de største institusjonsteatrene som forplikter disse til å ha et visst antall fast ansatte skuespillere, og et visst antall på midlertidige ansettelser. Teatrene skal også ha et minimum antall skuespillerårsverk. Når en fast ansatt skuespiller går av med pensjon eller sier opp, må teatret ansette en ny i fast stilling dersom ikke antallene over er oppfylt. Det står teatersjefen fritt hvem han/hun vil tilby en stilling. Når det gjelder de midlertidig ansatte, står det teatersjefene fritt å velge de skuespillere de ønsker å knytte til seg, og for hvor lenge. Det er ikke gitt at en kontrakt fornyes når åremålsperioden er over.

Fordeling ved de ulike teatrene er som følger:

Teater Antall skuespillerårsverk (min.) Derav faste stillinger (min.)
Nationaltheatret 52 42
Det Norske Teatret 50 35
Oslo Nye Teater 26 11
Den Nationale Scene 34 22
Rogaland Teater 24 19
Trøndelag Teater 30 20
Hålogaland Teater 15 8